Mezinárodní projekt „ Záložka do knih spojuje školy“ - projekt ZŠ

Mezinárodní projekt „ Záložka do knih spojuje školy“ - projekt ZŠ

 Mezinárodní projekt „ Záložka do knih spojuje školy“

V měsíci říjnu a listopadu se naše škola zúčastnila  mezinárodního projektu nazvaného „Záložka do knih spojuje školy“, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze  a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2009.

Cílem projektu byla podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice podle typu školy a počtu přihlášených žáků. Oběma školám byla zaslána kontaktní adresa přidělené partnerské školy ve druhém státě. Naší škole byla přidělená Základní škola

                                  Školská 766/2

                                  972 42 Lehota pod Vtáčnikom

                                  Slovenská republika  

Děti pod vedením učitelů vytvořily různými výtvarným i technikami záložky do knih a vyměnily si je s partnerskou školou.  

Přehled škol a žáků zapojených do projektu:

České školy:

  • Počet přihlášených základních škol: 55
  • Počet přihlášených středních škol: 2
  • Celkový počet přihlášených žáků: 5643

Slovenské školy:

  • Počet přihlášených základních škol: 164
  • Počet přihlášených středních škol: 42
  • Celkový počet přihlášených žáků: 19447

Ve Frýdku – Místku 12.1.2010

Mgr.Miroslava Červenková            ...::foto záložek::...

Share |