Comenius - projekt ZŠ

 V rámci mezinárodních projektů uspěla naše škola jako partner v projektu Partnerství škol Comenius s projektem pod názvem S.O.S. Nature.

V projektu S.O.S. Nature bude spolupracovat na environmentálních a ekologických aktivitách celkem 10 zemí, převážně z Evropské unie. Koordinátorem projektu je Rumunsko, dalšími partnery jsou: Turecko, Maďarsko, Bulharsko, Španělsko, Polsko, Litva, Estonsko a Makedonie.

Projektové aktivity budou probíhat v období od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2012. Škola získala pro projekt celkem 14 000 EUR a musí uskutečnit minimálně 12 mobilit u schválených partnerů projektu.

 

Úkoly a program projektu S.O.S. Nature

1.období projektu – září až prosinec  2010: 

Úkoly:  1. Tvorba prezentační CD školy -  odkaz stránka Svatodušní aktivity a výsledky projektu na našich webových stránkách (www.csei3oradea.ro)

            2.  Tvorba loga – maskota projektu

            3. Zdobení triček ekologickými nápisy

            4. Výroba vánočního stromku z recyklovaného materiálu

 

Návštěvy:    1. Říjen - Projektové setkání všech partnerů v zemi koordinátora – Rumunsko

                      Vznik školního klubu projektu SOS Nature z aktivních žáků pro projekt

                   2. Listopad – výměna učitelů : návštěva Turecka v České republice       

 

2. období projektu – leden až prosinec 2011:

Úkoly:            1.  Tvorba CD o ekologickém vyučovacím předmětu školy

                    2.  Zpracování letáků o ekologických aktivitách projektu

                    3. Únor – CD Prezentace /anglicky/ metod a forem práce v ekologických předmětech

                    4. 22.3. Světový den vody - prezentační CD – nejdelší/největší řeka mé země /ptáci, rostliny ap/.

                    5. Květen – Evropský den parků – outdoorové aktivity / pouštění balónků apod./

                    6. 5.6. – Světový den životního prostředí – soutěž v kreslení

                    7. Červenec – tvorba letáku o činnostech za první rok projektu

                    8. Srpen – závěrečná zpráva za 1. rok zaslaná koordinátorovi projektu

                    9. Říjen – Výtvarná soutěž na téma: SOS Natura

                    10. Listopad – Tvorba - ekologické kalendář pro rok 2012/ z každé země cca 2 obrázky přírody ze soutěže/

 

Návštěvy:      1.  Duben – výměna učitelů: návštěva ČR a Turecka v Maďarsku

                     2. Květen - výměna učitelů: návštěva ČR ve Španělsku

                     3. Říjen – týmové setkání všech partnerů v Polsku – shrnutí 1. roku projektu

 

3. období projektu – leden až srpen 2012:

Úkoly:      1. Leden - Vytvořit menu-ekologické a tradiční jídlo v mé zemi, udělat DVD záznam, přidat recepty a poslat partnerům. Vytvoření brožury- národní tradice biopotravin

               2. Únor -  výstava ve škole pro veřejnost - výrobky žáků z recyklovatelných materiálů

               3. Březen - utvořit mini kabinet ekologie a životního prostředí v každé škole s rostlinami, akvária, klece s ptáky či jinými zvířaty. Studenti budou kreslit a malovat jejich vlajky a logo projektu na zdech každé školy.

               4. Duben - Vytváření objektů z přírodních materiálů. Začít psát knihu, která bude o projektu, partnerech, srovnání ekologických předmětů vyučovaných v jednotlivých zemích, projektová činnost, konkrétní rostliny a zvířata apod.

               5. Květen - Den Země-5. Června -  ekologizace činností, sdílení plakáty, letáky s environmentální zprávou o městě

               6. červen – dokončení knihy o SOS přírodě , na web

               7. Červenec - zpracování závěrečné zprávy a zaslání koordinátorovi a NAEPu

Návštěvy:       

                  1. Březen – výměna učitelů: návštěva učitelů z Rumunska, Bulharska, Španělska, Polska, Litvy v České republice.

               2. Červen - Projekt setkání  a závěry týkající se projektu ve Španělsku- všechny země?

Share |