Mezinárodní projekt „ Záložka do knihy spojuje školy“ - projekt ZŠ

V měsíci září a říjnu se naše škola účastnila 2.ročníku mezinárodního projektu nazvaného „ Záložka do knihy spojuje školy“, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven .

Cílem projektu byla podpora dětského čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice podle typu školy a počtu přihlášených žáků. Oběma školám byla zaslána kontaktní adresa přidělené partnerské školy ve druhém státě. Naší škole byla přidělená Základní škola

                                                                     Hurbanov 147                                              

                                                                     Vrbovce

                                                                     906 06 Slovenská republika

                                 

Děti pod vedením učitelů vytvořily různými výtvarnými technikami záložky do knih a vyměnily si je s partnerskou školou.  

Přehled škol a žáků zapojených do projektu:

České školy:

                                                      1.roč. 2009                      2.roč. 2010          

  • Počet přihlášených základních škol:  55                             192
  • Počet přihlášených středních škol:      2                                 2
  • Celkový počet přihlášených žáků:    5643                           17 554 

Slovenské školy:

  • Počet přihlášených základních škol:  164                          254
  • Počet přihlášených středních škol:      42                            56
  • Celkový počet přihlášených žáků:    19447                        32 936

 

Zde se můžete podívat na vybrané záložky našich žáků.

...foto záložek... 

Ve Frýdku – Místku 8.12.2010          Mgr.Miroslava Červenková

Share |