Děkujeme Nadačnímu fondu KIMEX....

Školní rok 2011/2012: Děkujeme Nadačnímu fondu Kimex za finanční dar ve výši 35 tisíc korun. Z těchto prostředků budou zakoupeny didaktické a rehabilitační pomůcky pro žáky s tělesným i mentálním postižením.

Share |