PÁ 12.06.2020 20:00
ÚT 02.06.2020 15:00
PÁ 13.3.2020 19:00

Informace pro žáky ZŠ:
Od pondělí dne 16.03.2020 bude pro žáky zahájeno distanční procvičování učiva. Informace o zadaných domácích úkolech budou dostupné na těchto stránkách školy ZDE, a domácí úkoly budou aktualizovány 1x týdně (vždy v úterý). Žáci mají na zpracování zadaných úkolů vždy celý týden (do další aktualizace).

ST 11.03.2020 07:30
Informace pro zaměstnance:
Všichni zaměstnanci školy nastoupí do školy dne 16.03.2020 (pondělí) v 08:00 na budovu Škarabelova ul.
(nejedná se o zahájení výuky!)
 
ST 11.03.2020 07:30
Informace pro rodiče:
Způsob předání formuláře pro ošetřovné si rodiče mohou dohodnout na sekretariátu školy na budově Škarabelova ul. v pracovní dny v době od 08:00 do 10:00 hod.

Aktuální opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření nového koronaviru

Datum 13.3.2020 19:00

informuji Vás, že Rada města Frýdku-Místku na své 42. schůzi konané dne 13. 3. 2020
1.rozhodla
o přerušení provozu mateřských škol pro veřejnost v rámci příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Frýdek-Místek, a to z důvodu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19, s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání s tím, že zaměstnanci mateřských škol budou dle pokynů odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy dle potřeby na pracovištích zajišťovat provizorní zajištění péče o děti, jejichž rodiče jsou zapojeni do kritické infrastruktury ve městě a jsou prokazatelně bezinfekční a bez cestovatelské anamnézy (zejména Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, Městská policie Frýdek-Místek, Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky)
2.ukládá
ředitelům příspěvkových organizací uvedených v bodě 1 tohoto usnesení, aby zajistili realizaci bodu 1 tohoto usnesení.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: 12.3.2020 14:00
Vláda vyhlásila kvůli výskytu epidemie nebezpečného koronaviru nouzový stav. Platí od čtvrteční 14. hodiny a potrvá třicet dní. Na mimořádném jednání vláda zaroveň rozhodla o zpřísnění již přijatých opatření. Od pátečního rána jsou zakázány veřejné i soukromé akce s účastí přesahující 30 osob, omezen je i provoz restauračních zařízení. Nebude je možné využívat mezi 20:00 a 6:00.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/zpravy-z-ceska/nouzovy-stav-cesko-narizeni.html
 
Datum: 10. 3. 2020 10:36:56

dnes, premiér Vlády ČR pan Andrej Babiš sdělil opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření nového koronaviru.

Od středy 11. 3. 2020 se zavírají všechny základní školy, toto opatření platí do odvolání.

Žádáme Vás o neprodlené informování rodičů obvyklým způsobem (stránky školy a dalšími informačními toky).

Jelikož v současné době kromě probíhající tiskové konference a vyjádření na IDnes.cz nemáme žádné další oficiální vyjádření (stránky MŠMT, MZ … jsou t.č. nedostupné), Vám další informace budeme postupně sdělovat.

Upozorňujeme, že zatím  se uvedené opatření netýká MŠ.

Ing. Jiří Adámek
vedoucí Odboru ŠKMaT

Obnovení provozu školy sledujte v médiích a na našich stránkách www.specskolynadeje.cz.

 

Mimořádné opatření MZ - uzavření škol

Mimořádné_opatření MZ -_zákaz_konání_akcí

______________________________________________________________________________________________________________________________________

KORONAVIRUS !!!

Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

Další pokyny pro personál, žáky a rodiče:

 • Všichni, kteří se vrátili z rizikových oblastí v Itálii nebo jiných zemí v zahraničí, mají povinnost telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře, který jim potvrdí karanténu.
 • Pokud by lékař karanténu nepotvrdil, mají kontaktovat hygienickou stanici.
 • Platí již opakovaně zmíněná zásada, že taková osoba nemá cestovat k lékaři.
 • Kontaktování lékaře, či hygienické stanice není závislé na tom, zda se u dané osoby projevují zdravotní problémy či jiné symptomy.

Doporučení pro školy ke koronaviru!

Organizace školního roku 2019/2020

  Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019.

Školní prázdniny ve šk.roce 2019/2020:
 • 28. až 30. října 2019 – Podzimní prázdniny
 • 17. listopadu 2019 – Den boje za svobodu a demokracii
 • 23. prosince 2019 až 3. ledna 2020 – Vánoční prázdniny
 • 31. ledna 2020 – Pololetní prázdniny
 • 22. února až 1. března 2020 - Jarní prázdniny Frýdek-Místek
 • 9. a 10. dubna 2020 – Velikonoční prázdniny
 • 1. května 2020 – Svátek práce
 • 8. května 2020 – Den vítězství
 • 1. července – 31. srpna 2020 – Letní prázdniny

Naše škola

 • Zřizovatelem školy je Statutární město Frýdek-Místek.
 • Škola působí od 1.1. 2004 jako příspěvková organizace.
 • Škola má tři pracoviště. Všechna jsou bezbariérová.

Nabízíme:

 • Klidné prostředí a menší kolektivy žákům se  speciálními  vzdělávacími potřebamiporuchami učení, chování, se zdravotním oslabením nebo pro žáky s tělesným postižením.
 • Vzdělávání ve třídách pro žáky s mentálním postižením různého stupně anebo v kombinaci s více vadami.
 • Třídy pro žáky s autismem.
 • Docházku do mateřské školy dětem s různým zdravotním postižením  s následnou možností vzdělávání v odpovídajícím typu základní školy.


 

Aktuální informace

Školní družina během vánočních prázdnin

16.12.2015 14:20
V době vánočních prázdnin od 23.12.2015 - 3.1.2016 bude přerušen provoz školní družiny.

Mateřská škola - 16.11.2015 - přerušen provoz

12.11.2015 13:28
Mateřská škola - dne 16.11.2015 přerušení provozu z organizačně technických důvodů.

Ředitelské volno dne 16.11.2015

05.11.2015 08:38
Ředitelka školy vyhlašuje dne 16.11.2015 volno. Školní družina nebude v tento den v provozu.

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání do 1.r. pro školní rok 2015/2016

05.02.2015 22:14
Seznam přijatých žáků  k základnímu vzdělávání  do 1.r. pro školní rok 2015/2016 Ev.číslo        vyjádření 1.        přijat 2.        přijat 3.      ...

Zápis do 1. tříd

12.01.2015 08:16
Základní škola a mateřská škola Naděje Frýdek – Místek, Škarabelova 562 Vyhlašuje zápis do 1. tříd 2. a 3. února 2015 od 13:00 – 17:00 hod. budova Škarabelova 562 s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte, zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení DESATERO PRO RODIČE...

Oznámení zákonným zástupcům

20.07.2014 22:13

ZŠ Naděje nabízí službu rodičům

20.05.2014 23:39
Naše základní škola ve spolupráci s neziskovou organizací Sdružení rodičů a přátel Naděje nabízí službu -  svoz žáků jako pomoc rodičům svážet ze školy a do školy hendikepované žáky. Jedná se zvláště o svoz žáků s tělesným postižením nebo v kombinaci s dalším hendikepem....

Výsledky přijímacího řízení

05.02.2014 21:55
Výsledky přijímacího řízení Seznam přijatých žáků  k základnímu vzdělávání  do 1.r. pro školní rok 2014/2015 Ev.číslo  vyjádření 1. přijat 2. přijat 3. přijata 4. přijat 5. odklad školní...

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Naděje na školní rok 2013/14

02.06.2013 20:38
Výsledky přijímacího řízení do MŠ Naděje na školní rok 2013/14 1.                        ...

Pro zaměstnance

ÚT 31.03.2020 19:00
Děkuji správním zaměstnancům pracoviště K Hájku a některým pedagogickým pracovníkům za šití roušek pro potřebu školy a institucí ve městě.                   Ředitelka školy D.Zemánková

ÚT 24.03.2020 17:00
Pedag.pracovníci vyplní měsíční výkazy práce elektronicky. Najdete v sekci Tiskopisy ke stažení dole (interaktivní formuláře).

ÚT 24.03.2020 09:30
Vzhledem k trvajícím opatřením vlády ČR platí nařízení ředitelky školy, aby zaměstnanci sledovali denně webové stránky školy. Pokud bude potřeba dostavit se na pracoviště, budou k tomu zaměstnanci vyzváni na webu školy nebo přímo telefonicky od svých nadřízených.

Fotografie a školní akce

Canisterapie ve školní družině - Škarabelova

26.06.2020 07:27
Canisterapie ve školní družině - Škarabelova  Ohlédnutí za canisterapií.   Foto zde.

Aktivity školní družiny - Škarabelova

26.06.2020 07:24
Aktivity školní družiny - Škarabelova    Podívejte se, jak to v družině na ulici...

Školní kolo v recitaci 2. stupně ZŠ

06.03.2020 08:13
Školní kolo v rictaci 2. stupně ZŠ Dne 19.2.2020 se konalo školní kolo recitační soutěže pro žáky...

Návštěva včelařského muzea v Chlebovicích

03.03.2020 07:28
Návštěva včelařského muzea v Chlebovicích   Víme, že včelky jsou stále ještě „uvězněné“...

Karneval ve školní družině - El. Krásnohorské

02.03.2020 11:26
Karneval ve školní družině   Veselo bylo dětem ze školní družiny, kdy se dne 20. února bavily...

Karneval na Hájku

28.02.2020 18:50
Den plný úžasných nápadů, všelijakých postav i hrdinů. Takto by se dal nazvat páteční karneval,...

Školní kolo recitační soutěže ZŠS

20.02.2020 07:57
V úterý 18. února se konala recitační soutěž žáků základní školy speciální a žáků z auti třídy na...

Školní kolo v recitaci 1. stupně ZŠ

20.02.2020 07:26
Školní kolo v recitaci 1. stupně ZŠ   Ve čtvrtek 13.2.2020 se uskutečnila recitační...

Sportovci pomáhají

16.02.2020 19:52
V úterý 10. února nás navštívili pánové Pavel Maršálek, Petr Řehák a Luboš Matula, kteří se...

Muzikoterapie - Šablony II

05.02.2020 13:51
V celodenních projektech, které se konaly 27. 1. na budově Škarabelova a 4. 2. na budově K Hájku,...