PÁ 17. 3. 2023

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ

17. - 18. dubna 2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání

15. - 16. května 2023

 

PO 13. 3. 2023

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21. 3. 2023

PÁ 27. 1. 2023

Informace pro rodiče dětí, které docházejí do školní družiny

V době pololetních a jarních prázdnin, tj. 3. 2. až 10. 2. 2023, nebude v provozu školní družina.

 

ST 21. 12. 2022

 
 

ST30.11.2022  08:55

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Naše škola je zapojena do projektu doučování. Tato investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


 

ÚT30.08.2022  15:00

Informace k zahájení školního roku 2022/2023:

 

ÚT23.08.2022  13:40

Informace pro rodiče o podmínkách školního stravování:

 

ST01.06.2022  14:30

Mimořádný zápis ukrajinských dětí na šk.r.2022/2023

Внеочередное зачисление в начальные школы и детские сады для украинских детей на учебный год 2022/2023


 

PÁ29.04.2022  14:00

Výsledek zápisu do 1.tříd .... klikněte zde

ÚT22.03.2022  16:00

Hledáte srozumitelný přehled českého jazyka pro ukrajinské žáky? V 16 lekcích najdete všechny potřebné základní fráze pro osvojení češtiny.

Vše je přehledné a srozumitelné:  www.icestina.cz

 
PÁ11.03.2022  12:00

Upozorňujeme rodiče, že v době jarních prázdnin od 14.03. do 18.03.2022 nebude školní družina v provozu.

PÁ04.03.2022  16:30

Zápis dětí do 1.ročníku ... podrobnosti zde

ST02.03.2022  19:30

Projekt ŠABLONY III - podrobnosti zde

PO07.02.2022  13:45

Informace pro rodiče dětí MŠ

Ředitel školy vyhlašuje ředitelské volno pro MŠ Naděje
... podrobnosti zde.

Po dobu trvání mimořádného ředitelského volna mají zákonní zástupci nárok na ošetřovné.
Příslušný formulář na podání žádosti naleznete zde.

 

ČT27.01.2022  15:55

Informace pro rodiče dětí ZŠ a ZŠS

Ředitel ZŠ a MŠ Naděje vyhlásil na pátek 28.1.2022 ředitelské volno pro žáky, kteří docházejí na pracoviště K Hájku a na pracoviště Škarabelova 562.
Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodu zvýšeno záchytu onemocnění COVID-19.
Na těchto pracovištích nebude zajištěn ani provoz školní družiny.

Provoz pracoviště na 5.ZŠ je v tento den bez omezení včetně školní družiny.

Prosíme všechny rodiče, aby zvýšili pozornost na zdravotní stav svých dětí a v případě náznaku zhoršení tohoto zdravotního stavu, děti neposílali v pondělí do školy a kontaktovali svého ošetřujícího lékaře.

Mgr. Vratislav Matěj
ředitel ZŠ a MŠ Naděje

 

ÚT25.01.2022  14:00

Oznámení o karanténě ve třídách Sluníčko a Květinka v mateřské škole

Ředitelství ZŠ a MŠ Naděje oznamuje rodičům dětí ve třídách Květinka a Sluníčko naší mateřské školy, že dle pokynů KHS Ostrava – pobočka Frýdek-Místek jsou tyto třídy do pátku 28.1.2022 v karanténě z důvodu výskytu onemocnění COVID-19. Provoz těchto tříd je zastaven.

Očekávejte informace od KHS prostřednictvím telefonu, SMS nebo E-mailem.

Seznam rizikových kontaktů byl předán KHS dnes 25.1.2022.

Mgr. Vratislav Matěj
Ředitel ZŠ a MŠ Naděje

 

ST15.12.2021  14:00

Organizace týdne od 20.12. do 22.12.2021

1. st. ZŠ a ZŠS

20.12.22.12. bude vyučování do 11.40h, hned následuje oběd

2. st. ZŠ

20.12. a 21.12. bude vyučování končit ve 12.35h (odpolední vyučování odpadá) a hned následuje oběd
22.12. vyučování končí v 11.40h a hned následuje oběd

Provoz ŠD

Škarabelova

20.12. a 21.12. – ranní i odpolední ŠD beze změny
22.12. – ranní ŠD beze změny, odpolední do 16.00h

5. ZŠ

20.12. – 22.12. - ranní ŠD beze změny, odpolední do 16.00h

Přejeme příjemné prožití
vánočních svátků

a mnoho úspěchů v novém roce
2022.

Kolektiv ZŠ a MŠ Naděje 
   
   

ST15.12.2021  09:15

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Z důvodu účetní uzávěrky je nutné, aby si rodiče či strávníci zaznamenali odhlášky ze stravy na dny 21.12. - 22.12., nejpozději dne 20.12.PONDĚLÍ do 13,00 hodin. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.

VRATKY ZA PROSINEC, BUDOU VYDÁNY V HOTOVOSTI U VEDOUCÍ ŠJ DNE 22.12. 2021 OD 6,30 do 13,00 HODIN

PLATÍCÍM INKASEM BUDOU VRATKY ZASLÁNY NA ÚČET DNE 22.12. 2021

ST15.12.2021  09:00

Navýšení stravného s platnosti od 1.1. 2022

Vzhledem ke zdražení všech surovin, hlavně surovin do spotřebního koše, jsme nuceni navýšit cenu stravného na rok 2022.

STRÁVNÍCI

cena 2022

PLNÁ CENA 2022

MŠ CELODENNÍ strava                                      

37,- kč

85,- kč

MŠ POLODENNÍ strava                                     

31,- kč

79,- kč

OŠD MŠ CELODENNÍ strava                            

40,-kč

88,- kč

OŠD MŠ POLODENNÍ strava                            

32,- kč

80,- kč

ZŠ 1. STUPEŇ obědy                                           

29,- kč

77,- kč

ZŠ 2. STUPEŃ obědy                                           

32,- kč

80,- kč

ŽÁCI 15-LETÍ                                                          

33,- kč

81,- kč

V CENĚ OBĚDŮ JE PITNÝ REŽIM

Prosíme rodiče platící inkasem, aby si zkontrolovali stanovený finanční limit na svém účtu ve prospěch účtu ZŠ a MŠ Naděje 282120122/0300.

Vyhotovila : Vávrová Jana, vedoucí školní jídelny

ČT20.10.2021  12:00

                   Důležitá informace
                    Aktuální informace k provozu ZŠ a MŠ Naděje

Vzhledem k současné zhoršující se epidemické situaci, šířící se nemoci COVID-19 v Moravskoslezském kraji a doporučujícím závěrům Krajské epidemiologické komise  
vyhlašuji na dny pondělí 25.10.2021 a úterý 26.10.2021 ředitelské volno pro žáky ZŠ a ZŠS.

Provoz školní družiny bude v těchto dnech rovněž přerušen. Školní stravování bude přerušeno a odhlášky budou uskutečněny hromadně.

Následující dny:         27. 10. 2021  - podzimní prázdniny

                               28. 10. 2021  - státní svátek

                               29. 10. 2021  - podzimní prázdniny

Mateřská škola je v provozu 25. 10. – 27. 10. 2021.

Vyhlášením 2 dnů ředitelského volna dojde k přerušení školní docházky na 9 dní, čímž by mohla dojít ker zmírněním nárůstu počtu případů onemocnění s ohledem na průměrnou inkubační dobu (7 dní). Zamezí se rovněž možné karanténě tříd na cca 14 dní v měsíci listopadu 2021

Mgr. Vratislav Matěj, ředitel školy
 

PO30.08.2021  13:30

Organizace provozu školy v době od 1.9. – 3.9. 2021

1.9.2021     
výuka od 8,00 – 8,45h (není ŠD ani oběd)

2.9.2021 – 3.9. 2021     I. ročník 
výuka do 9,40h (možnost ŠD + oběd)

2.9.2021 – 3.9.2021 I. stupeň + ZŠS 
výuka do 11,40h (možnost ŠD + oběd)

2.9.2021 – 3.9.2021 II. stupeň ZŠ 
výuka do 12,35h

ŠD – od 2.9.2021 provoz bez omezení

Informace k úhradě ŠD a provozu ŠD ve školním roce 2021/20222

Informace k testování žáků na počátku září 2021

PÁ23.04.2021  13:30

Seznam žáků přijatých ke vzdělávání pro šk.rok 2021/2022

Pá09.04.2021  13:00

Prezenční výuka od 12. dubna 2021

Informace pro pedagogické pracovníky ZDE.
 

Vážení rodiče,  od 12. 4. 2021 se budou prezenčně (ve škole) vzdělávat všichni žáci naší školy za těchto podmínek:

 • Příchod žáků do školy v čase 7.40 hodin – 7.50 hodin ve zdravotnických rouškách, výjimku tvoří jen žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou. Po vstupu do školy, dezinfekce rukou a umožnění vstupu do šaten, přesun žáků do konkrétní třídy.
 • V každé třídě bude pracovat tým proškolených, otestovaných pedagogických pracovníků, kteří budou dětem pomáhat s testováním. Předpokládaný začátek testování je v 8:00. Samotné testování si každý žák provede sám, nebo s pomocí určeného otestovaného  pedagogického pracovníka. Věříme, že situaci s žáky zvládneme bez přítomnosti třetích osob. Chceme děti chránit od přítomnosti těchto neotestovaných osob ve škole. 
 • Výsledky testů budou evidovány, pokud bude výsledek negativní, žáci se budou učit dle oficiálních rozvrhů hodin, po výuce odcházet domů, do jídelny na oběd nebo si je vyzvedne paní vychovatelka a odvede do školní družiny. Pokud bude výsledek testu pozitivní, žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem nebo s (písemným) souhlasem zákonného zástupce dítě samo opouští školu. Zákonní zástupci budou telefonicky ihned po testování informováni a poučeni o dalším postupu. 
 • Testovat budeme každé pondělí a čtvrtek v daném týdnu. Zákonní zástupci žáků, kteří se chtějí účastnit testování svého dítěte, budou čekat před budovou školy, do které budou vpuštění z důvodu dodržení epidemiologických opatření těsně před začátkem testování (cca  v 7.55). Jdou v respirátorech přímo před dveře třídy svého dítěte a vyčkají na pokyny učitele.
 • Žáci, kteří nenastoupí do školy v den testování, budou testování v den příchodu.

Školní družina

V případě, že se žák v určený den dostaví do školní družiny před začátkem vyučování (ranní družina), v době od 6.00 – 7.15, bude test proveden při příchodu do družiny. Žáci, kteří přijdou po 7.15 (nebudou vpuštění do budovy školy před 7.40) a budou testování se svou třídou. Provoz bude probíhat v homogenních skupinách.

Provoz školní družiny pro žáky IV. E a III. C, bude probíhat na pracovišti K Hájku od 6.00 – 16.30. (Rodiče přivádějí a odvádějí si své děti zde.)

Stravování na budově E.Krásnohorské:
Stravování pro své dítě ve školní jídelně na budově 5.ZŠ E.Krásnohorské si zajišťuje každý rodinný zástupce samostatně dle pokynů na webových stránkách 5.ZŠ.

Podrobné odkazy z MŠMT:
https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Instruktážní video MŠMT k testování žáků

Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách

 

čt25.03.2021  14:30

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

(Na základě metodického doporučení MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022)

 • Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 • Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
 • Zápis do prvního ročníku na ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562 proběhne v termínu:
  od 6. dubna 2021 do 20. dubna 2021


Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání popř. odkladu

 1. do datové schránky školy (22cjgq),
 2. e-mailem (zsnadeje@seznam.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. výjimečně osobní podání (do schránky k tomuto účelu určené v prostorách vstupu do budovy školy).

Doporučujeme žádost podepsat jedním zákonným zástupcem
(pokud budou podepsáni oba rodiče, pak dle správního řádu, musí oba přijít převzít rozhodnutí o přijetí dítěte).

K povinné školní docházce budou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami s běžným i sníženým intelektem (SVP) a doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Děti z města Frýdek – Místek

K žádosti o odklad školní docházky doložte doporučení PPP nebo SPC a lékaře, informaci o potřebě asistenta pedagoga.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedení školy.

Formuláře k zápisu:
Dotazník k zápisu
Žádost o přijetí dítěte
Žádost o odklad

 

PO08.03.2021 11:00

Informace pro rodiče základní školy a základní školy speciální Naděje k distanční výuce nařízené usnesením vlády ČR od 1. 3. 2021

Pokyny pro distanční výuku v týdnu od 8. 3. 2021 do  12. 3. 2021:

 1. Zákonní zástupci si v tomto týdnu vyzvednou pracovní materiály (učebnice, PS, sešity a písanky) svých dětí na příslušných budovách (Škarabelova a El. Krásnohorské), které si děti nechaly ve škole dne 9. 3. 2021 v době 8,00 – 12,00 hod. V každé budově je zajištěna v této době služba, která tyto materiály vydá na požádání.
 2. Třídní učitelé budou kontaktovat všechny zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd – telefonicky, e-mailem, poštou nebo osobně a domluví způsob předávání podkladů pro distanční výuku žáků dle možností zákonných zástupců.
 3. Třídní učitelé jednotlivých tříd budou zadávat jednotlivé požadavky vyučujících za celou třídu a to dvakrát týdně, vždy v úterý a čtvrtek. U každé činnosti bude zadán termín odevzdání, který je nutno dodržet pro klasifikaci splněného úkolu nebo činnosti. Způsob odevzdání musí zákonný zástupce rovněž domluvit s třídním učitelem.
 4. Vypracované materiály distanční výuky tento týden je možno odevzdat ve čtvrtek v době od 8:00 do 12:00 hod na příslušných budovách – je zajištěna služba.

Pokyny pro distanční výuku v týdnu od 15. 3. 2021 do odvolání.

 1. Od tohoto týdne budou materiály pro distanční výuku zadávány 2 krát za týden e-mailem, vždy v úterý a čtvrtek.
 2. Písemnou formou budou materiály připraveny vždy v úterý a čtvrtek každý týden v době 8:00 – 12:00 hod na budovách Škarabelova a El. Krásnohorské – služba bude vydávat tyto materiály.
  Zákonní zástupci mají v těchto dnech možnost odevzdat vypracované materiály, které budou distribuovány jednotlivým vyučujícím. Vypracované materiály lze třídním učitelům zasílat průběžně  e- mailem nebo osobně.
 3. Výuka dle TEAMS po domluvě s třídním učitelem.

Ve Frýdku-Místku, dne 8. 3. 2021
Mgr. Vratislav Matěj- ředitel školy

PO01.03.2021 09:45

Uzavření škol od 1. března 2021

Rozhodnutím vlády dochází od 1. 3. 2021 k dočasnému uzavření všech škol a školských zařízení.
Vyučovat se bude distančně po ukončení  jarních prázdnin dle pokynů třídních učitelů.   Budou  možné konzultace s vyučujícími dle rozpisu, který bude upřesněn v pondělí dne 8. 3. 2021.
Po dobu distančního způsobu vzdělávání mají rodiče žáků mladších 10 let nárok na ošetřovné.

Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 200
Mgr. Vratislav Matěj, ředitel školy

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol

Vážení rodiče,
Na webu České správy sociálního zabezpečení naleznete aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol.
Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření školy. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

ST30.12.2020 15:30

Informace pro rodiče žáků a zaměstnance ZŠ a MŠ Naděje k provozu od 4.1.2021:

 1. Provoz mateřské školy je bez omezení . Provoz probíhá v běžném provozu.
 2. Provoz základní školy a základní školy speciální je bez omezení a probíhá za standartních podmínek podle rozvrhu.
 3. Provoz školní družiny probíhá dle standartních podmínek a je nepřerušen.
 4. Stravování je pro žáky a zaměstnance zajištěno standartním způsobem.

Ředitelství ZŠ a MŠ Naděje přeje všem žákům, zákonným zástupcům a zaměstnancům pevné zdraví, rodinnou pohodu, pracovní úspěchy a hlavně klidný rok 2021.

Začínáme 4.1.2021.
Mgr. Vratislav Matěj
ředitel školy

 

PÁ13.11.2020 09:20

Informace k provozu školy od 18.11.2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek sděluje následující informace k provozu celé organizace:

 1. Provoz celé organizace je od 18.11.2020 opět v plném provozu, týká se všech žáků ze všech tříd a zaměstnanců naší školy na všech budovách.
 2. Provoz školní družiny je v běžném režimu / ranní i odpolední družina/.
 3. Vzdělávání žáků probíhá prezenčně podle rozvrhu.
 4. Pokyny pro stravování žáků jsou následující:
 • Žáci, kteří chodí na budovy Škarabelova a K Hájku budou mít zajištěno stravování v době od 18.11. do 20.11. pouze tehdy, když zákonný zástupce nahlásí a zaplatí tyto tři dny v hotovosti v pondělí 16.11.2020 v době od 6:00 do 10:00 hod ve školní jídelně na ulici K Hájku. V opačném případě nebude strava zajištěna. Stravovová od 23.11 do konce měsíce bude hrazeno běžným způsobem podle nastavení platby zákonným zástupcem.
 • Žáci, kteří chodí na budovu El. Krásnohorské budou mít stravování zajištěno, pokud zákonný zástupce si zajistí samostatně stravování  a zaplatí ve školní jídelně na této budově.

Ve Frýdku-Místku dne 13.11.2020
Mgr. Vratislav Matěj
Ředitel ZŠ a MŠ Naděje

 

 ÚT03.11.2020 11:15

Informace pro rodiče a žáky k průběhu distanční výuky

klikněte zde

NE01.11.2020 18:30

Informace pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek:

Z důvodu nařízení vlády ČR ze dne 30.10.2020 dochází od pondělí 2.11.2020 k uzavření základní školy a základní školy speciální až do odvolání.
Sledujte prosím webové stránky, kde budou pravidelně vyvěšeny aktuální informace pro distanční výuku a pro další provoz školy, školní jídelny.

Provoz mateřské školy není omezen.

Ve Frýdku-Místku, dne 1.11.2020
Mgr. Vratislav Matěj
ředitel školy

ČT22.10.2020 14:15

Informace pro rodiče dětí  mateřské školy Naděje

Sděluji, že podle § 3, odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ze závažných provozních důvodů v mimořádné epidemiologické situaci a velmi nízkého počtu přihlášených děti v mateřské škole, zvýšeného počtu nepřítomnosti pedagogických zaměstnanců z důvodu pracovní neschopnosti a čerpání dávek ošetřování členů rodinných příslušníků v období 26.10.2020 až 30.10.2020 přerušuji úplný provoz mateřské školy v tomto období. Její provoz je v tomto období zjevně neekonomický a z epidemiologického hlediska riskantní. Zákonní zástupci jsou informováni telefonicky, informace jsou vyvěšeny na webu mateřské školy a na webu školy a jsou v písemné podobě k dispozici na nástěnkách v jednotlivých třídách mateřské školy.

Frýdek-Místek, dne 22.10.2020
Mgr. Vratislav Matěj
ředitel školy

ST21.10.2020 14:55

Oznámení pro rodiče žáků základní školy a základní školy speciální

V důsledku zhoršené epidemiologické situace v naší organizaci v řadách zaměstnanců vyhlašuje ředitel ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562                                            ředitelské volno                               pro žáky základní školy a základní školy speciální ve dnech 22.10 a 23.10 2020.

Provoz školní družiny je v těchto dnech zastaven.

Ve dnech 26.10. – 30.10.2020 jsou vyhlášeny dny volna, státní svátek, podzimní prázdniny pro základní školu a základní školu speciální.

Provoz školní družiny je v těchto dnech také zastaven.

Ve Frýdku-Místku, dne 21.10.2020
Mgr. Vratislav Matěj
Ředitel ZŠ a MŠ Naděje

 

ÚT20.10.2020 11:50

Informace pro rodiče žáků a zaměstnance školy

Ředitelství ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek sděluje následující informace k provozu celé organizace:

 1. Dne 19.10.2020 vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě své rozhodnutí, v kterém nařídila omezení provozu školského zařízení v místě poskytovaného vzdělávání, Základní škola Naděje, El. Krásnohorské 139, 738 01 Frýdek-Místek a to uzavřením třídy 3.A výše jmenované základní školy, ode dne doručení tohoto rozhodnutí, do doložení negativního výsledku RT-PCR testu od osob, které byly shledány jako epidemiologicky významné kontakty osoby, u které bylo prokázáno onemocnění covid-19 způsobeno novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 do 26.10.2020.
 2. Dále bylo nařízeno jednorázové provedení ohniskové dezinfekce dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem v prostorách školy.
 3. Opatření se týká pouze 10 osob k karanténě / 2 pedagogičtí zaměstnanci plus 8 žáků/ třídy 3.A.
 4. Provoz všech dalších tříd není omezen a výuka probíhá podle rozvrhu.
 5. V provozu je také školní družina a mateřská škola bez omezení.
 6. Není nutné nechávat děti doma, pokud nemají žádné zdravotní problémy.
 7. V době od 26.10.2020 do 30.10.2020 jsou vyhlášeny MŠMT prázdniny,  v provozu nebude základní škola, základní škola speciální a školní družina.

Ve Frýdku-Místku dne 20.10.2020
Mgr. Vratislav Matěj
Ředitel ZŠ a MŠ Naděje

 

ÚT13.10.2020 13:45

Informace k provozu školy od 14.10.2020

Ředitelství ZŠ a MŠ Naděje, Škarabelova 562, Frýdek-Místek sděluje následující informace k provozu celé organizace:

 1. Provoz celé organizace je od 14.10.2020 nepřerušen a nezměněn.
 2. Provoz školní družiny je v běžném režimu / ranní i odpolední družina/.
 3. Vzdělávání žáků probíhá prezenčně podle rozvrhu. Pouze odpolední vyučování chemie se přesouvá na dopolední vyučovací hodinu místo tělesné výchovy. Všichni žáci druhého stupně končí vždy v 13:30 hod nebo podle rozvrhu v 12:35 hod.
 4. Stravování je pro žáky zajištěno.
 5. Provoz MŠ bude podle situace upravován.
 6. Tyto informace platí pro všechny budovy naší organizace.
 7. V době od 26.10.2020 do 30.10.2020 jsou vyhlášeny MŠMT prázdniny,  v provozu nebude základní škola, základní škola speciální a školní družina.

Ve Frýdku-Místku dne 13.10.2020

Mgr. Vratislav Matěj
Ředitel ZŠ a MŠ Naděje

 

ST16.09.2020 14:30

Informace k opatřením COVID-19

Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuje volební komise ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek – Místek, Škarabelova 562 termín pro konání doplňujících voleb do Školské rady na období let 2018-2020.

Volba zákonného zástupce se uskuteční korespondenční formou dne 16.9.2020.

Dne 15.9.2020 budou mít žáci vložen volební lístek s kandidáty za zákonné zástupce v žákovské knížce, zakroužkují jednoho kandidáta a dne 16.9.2020 žáci odevzdají volební lístek zpět v žákovské knížce.

Označte pouze jednoho kandidáta.

Předseda volební komise: Mgr. Grygarová Markéta

Organizace školního roku 2020/2021

 •   Zahájení školního roku:                                        úterý 1.9.2020
 • Podzimní prázdniny 2020:         29.10.2020-30.10.2020
 • Vánoční prázdniny 2020:          23.12.2020-03.01.2021
 • Pololetní prázdniny 2021:         29.01.2021-29.01.2021
 • Jarní prázdniny Frýdek-Místek: 01.03.2021-07.03.2021
 • Velikonoční prázdniny 2021:     01.04.2021-02.04.2021
 • Letní prázdniny 2021:               01.07.2021-31.08.2021

Organizace vyučování od 1.9. do 4.9.2020

    Datum Výuka od - do
1.9.2020   8:00 - 8:45
2.9. - 3.9.2020 (1.třídy) 8:00 - 9:40                                                       
2.9. - 3.9.2020 (ostatní) 8:00 - 11:40
4.9.2020 8:00 - 11:40

Žáci jsou povinni mít u sebe roušku.

PÁ 28.8.2020 13:00

 

Naše škola

 • Zřizovatelem školy je Statutární město Frýdek-Místek.
 • Škola působí od 1.1. 2004 jako příspěvková organizace.
 • Škola má tři pracoviště. Všechna jsou bezbariérová.

Nabízíme:

 • Klidné prostředí a menší kolektivy žákům se  speciálními  vzdělávacími potřebamiporuchami učení, chování, se zdravotním oslabením nebo pro žáky s tělesným postižením.
 • Vzdělávání ve třídách pro žáky s mentálním postižením různého stupně anebo v kombinaci s více vadami.
 • Třídy pro žáky s autismem.
 • Docházku do mateřské školy dětem s různým zdravotním postižením  s následnou možností vzdělávání v odpovídajícím typu základní školy.


 

Fotografie a školní akce

Polní práce v Muzeu Beskyd

27.03.2023 09:20
Dne 24. března 2023 se žáci speciálových tříd vydali na návštěvu do muzea Beskyd, kde byla pro ně připravena beseda na téma „Polní práce naších předků“. Během této muzejní lekce v expozici „Příroda a lidé“ se žáci zábavnou formou seznámili s činnostmi naších předků, kteří se živili...

Ponožkový den

21.03.2023 19:17
Není třeba nic moc psát, někdy se stačí na fotky podívat - FOTO ZDE. Krásné jaro přejí paní vychovatelky Katka a Karin 

Preventivní program Hygiena

21.03.2023 18:55
Dne 17. 3. 2023 proběhl ve speciálových třídách zábavní formou preventivní program “Hygiena“. Naši žáci si ověřili své dovednosti a znalosti techniky mytí zoubků a rukou a závěrem správně odpověděli na připravené kvízové otázky. Mgr. Pavlína Šmídová Fotogalerie zde.

Klíčení řeřichy zahradní - ŠD El. Krásnohorské

17.03.2023 14:33
Ve středu 8. března si děti ze školní družiny zasely semínka řeřichy. S velkým očekáváním jsme každý den sledovali, co se bude s malinkými semínky dít. Děti musely hlídat, aby vata, do které byla semínka vysázena, ani na jeden den nevyschnula. Po dvou dnech se s velkým nadšením konečně objevila...

Návštěva Marlenky

17.03.2023 08:31
Dne 16.3.2023 se žáci speciálových tříd z ul.Škarabelova vydali na exkurzi do jedinečné výrobny dortů „Marlenky“. Žáci se seznámili se zajímavým příběhem vzniku této výrobny, ochutnali medové dezerty, prohlídli si výrobní linku a na závěr navštívili firemní obchůdek, ve kterém si mnozí...

Hudební divadlo Letadlo

15.03.2023 08:18
Dne 13.března 2023 naši školu navštívilo hudební Divadlo Letadlo s představením „Výprava za ledním medvědem“. Žáci se s nadšením zapojili do velkolepé výpravy, na které se naučili rozeznávat stopy zvířat, setkali s Eskymačkou, mrožem, pohladili si tuleně a také se setkali...

Zimní sportovní hry na Morávce

02.03.2023 20:40
Ve dnech 17.2. - 19.2.2023 se čtyři naši žáci ze speciálních tříd zúčastnili Zimních sportovních her. Akci pořádalo Handicap centrum  Škola života ve Frýdku- Místku. Olympiáda i s mezinárodní účastí proběhla v malebné obci Morávka. Bohužel nám počasí příliš nepřálo a vyšší teploty...

Karneval ŠD budova Škarabelova

28.02.2023 05:32
V pátek 24.2. 2023 byl pro děti ze školní družiny připraven již tradiční maškarní karneval, který se letos nesl v duchu divokého západu. Naše družina se pro toto odpoledne proměnila ve westernové městečko Hopetown a my se stali jeho významnými obyvateli. Na začátek proběhla promenáda...

Karneval ŠD El. Krásnohorské

24.02.2023 09:39
Na Popeleční středu jsme zhřešili a uskutečnili po dlouhé odmlce karneval. Děti vzaly velmi zodpovědně do svých rukou výběr a přípravu karnevalových masek a kostýmů. Mnozí rodiče donesli bohaté pohoštění a sponzorské dary, a za to jim patří velké dík! A proto místo půstu a pokání si děti naplnily...

Výchovný koncert ZUŠ

21.02.2023 12:20
Dne 20. února 2023 se žáci speciálových tříd zúčastnili výchovného koncertu, který si pro žáky připravila Základní umělecká škola v Místku. Žáci se zaposlouchali do muzikantské pohádky z knihy Ilji Hurníka „Jak se hraje na dveře“, krásných melodií a seznámili se s hudebními nástroji....

Fotografie a školní akce

Plavecká škola v MŠ...

02.03.2010 22:23
  Plavecká škola v MŠ Naše MŠ podporuje zdravý životní styl, jehož nedílnou součástí je taky plavecká výuka, kterou zajišťuje Plavecká škola Jiřího z Poděbrad ve Frýdku-Místku. Děti mají zajištěný odvoz autobusem od MŠ k bazénu a zpět. Výuka probíhá v dopoledních hodinách...

Vzdělávání pedagogů...

02.03.2010 22:16
Vzdělávání pedagogů V rámci projektu FM Education , do kterého je zapojeno 7 pedagogů ZŠ , vznikají 3 inovativní metodiky pro učitele a pracovní listy pro žáky a také metodika pro práci s interaktivní tabuli pro žáky s autismem. V prosinci 2009 škola získala díky projektu...

Recitační soutěž....

25.02.2010 18:47
Recitační soutěž   Dne 17.2.2010 proběhlo na 2.ZŠ městské kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali : Filip Rakowski  - 1.A Pavel Uxa          - 1.A           Hana Peterková - 2.A...

Obálka mé nejoblíbenější knihy....

24.02.2010 22:38
Výtvarná soutěž V prosinci 2009 se děti z naší školy zúčastnily výtvarné soutěže vyhlášené Městskou knihovnou ve Frýdku-Místku na téma  Obálka mé nejoblíbenější knihy. Za školu jsme odeslali 12 vybraných výkresů  a zde uvádíme oceněné výherce III. kategorie...

Myslíme i na zvířata v lese

31.01.2010 21:26
Během podzimních měsíců se žáci školní družiny v rámci přírodovědného kroužku účastnili vycházek do okolí školy spojených se sběrem různých druhů plodů, sušili je a shromažďovali. V polovině ledna zanesli připravenou potravou pro zvěř do lesa směr Lískovec . Stopy ve sněhu je...

ZOH v mateřské škole

24.01.2010 11:58
Vzhledem k blížící se zimní olympiádě v Kanadě se i naše mateřská škola Naděje rozhodla uspořádat pro děti zimní olympijské hry na školní zahradě. Po „náročné“ sportovní přípravě se děti konečně dočkaly a ve čtvrtek 21. 1. 2010 byl slavnostně zapálen olympijský oheň. Všechna sportovní...

Mezinárodní projekt „ Záložka do knih spojuje školy“

21.01.2010 19:34
V měsíci říjnu a listopadu se naše škola zúčastnila  mezinárodního projektu nazvaného „ Záložka do knih spojuje školy“, který vyhlásil Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze  a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě...

Zápis do 1. ročníku

11.01.2010 11:57
  Sdělujeme, že ve dnech 2. února a 3. února 2010 od 13:00 do 17:00 hodin se uskuteční zápis do 1. ročníku vzdělávacích programů základní školy a základní školy speciální. K zápisu Vašeho dítěte potřebujete rodný list dítěte, Váš občanský průkaz a vyjádření lékaře nebo školského...

Den otevřených dveří a zápis do školy...

09.01.2010 20:13
Všechny srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.... 20. LEDNA 2010 8:00 – 15:00 hod. na ul. Škarabelova 562 8:00 – 12:00 hod. na ul. K Hájku 2972 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Proběhne na ul. Škarabelova 562 ve dnech 2.2. a 3.2. 2010 od 13:00 – 17:00 hod. Více informací...

Nový rok 2010

02.01.2010 21:52
 Přejeme všem našim žákům, rodičům i všem příznivcům naší školy příznivý rok 2010... přejí zaměstnanci školy.

Fotografie a školní akce

Polní práce v Muzeu Beskyd

27.03.2023 09:20
Dne 24. března 2023 se žáci speciálových tříd vydali na návštěvu do muzea Beskyd, kde byla pro ně...

Ponožkový den

21.03.2023 19:17
Není třeba nic moc psát, někdy se stačí na fotky podívat - FOTO ZDE. Krásné jaro přejí paní...

Preventivní program Hygiena

21.03.2023 18:55
Dne 17. 3. 2023 proběhl ve speciálových třídách zábavní formou preventivní program “Hygiena“. Naši...

Klíčení řeřichy zahradní - ŠD El. Krásnohorské

17.03.2023 14:33
Ve středu 8. března si děti ze školní družiny zasely semínka řeřichy. S velkým očekáváním jsme...

Návštěva Marlenky

17.03.2023 08:31
Dne 16.3.2023 se žáci speciálových tříd z ul.Škarabelova vydali na exkurzi do jedinečné...

Hudební divadlo Letadlo

15.03.2023 08:18
Dne 13.března 2023 naši školu navštívilo hudební Divadlo Letadlo s představením „Výprava za...

Zimní sportovní hry na Morávce

02.03.2023 20:40
Ve dnech 17.2. - 19.2.2023 se čtyři naši žáci ze speciálních tříd zúčastnili Zimních sportovních...

Karneval ŠD budova Škarabelova

28.02.2023 05:32
V pátek 24.2. 2023 byl pro děti ze školní družiny připraven již tradiční maškarní karneval,...

Karneval ŠD El. Krásnohorské

24.02.2023 09:39
Na Popeleční středu jsme zhřešili a uskutečnili po dlouhé odmlce karneval. Děti vzaly velmi...

Výchovný koncert ZUŠ

21.02.2023 12:20
Dne 20. února 2023 se žáci speciálových tříd zúčastnili výchovného koncertu, který si pro žáky...