Beseda s kurátorkou

30.10.2011 11:44

Dne 18.10. 2011 se žáci prvního stupně zúčastnili besedy, která řešila problematiku šikany. Celou problematiku dětem přiblížila paní kurátorka, která přispěla k tomu, že se ve třídách otevřelo téma šikany a děti si uvědomovaly, že mnoho problémů, které ve třídách vznikají se jich také týká a mohou svým postojem ovlivnit své spolužáky. Beseda probíhala v kamarádském a uvolněném prostředí. Paní kurátorka si s dětmi povídala o tom, jak by se k sobě měly chovat. Dětem se šikana ukázala na konkrétních případech a seznámily se s různými formami šikany. Žáci se sami učili poznávat rozdíly mezi šikanou a škádlením, vhodným a nevhodným chováním ke svým spolužákům. Beseda se vydařila, žáci pochopili podstatu šikany a naučili se šikaně bránit. Celá akce přispěla k prevenci sociálně patologických jevů

                                                         Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence

Share |
Zpět