Beseda s pracovníkem CHKO Beskydy

19.02.2017 20:33

Dne 19.1. 2017 přijel na naši školu neobvyklý host, pan inženýr Šulgan, pracovník Chráněné krajinné oblasti Beskydy se sídlem v Rožnově pod Rdhoštěm.

Svou krásnou prezentací a poutavým vyprávěním jsme se dozvěděli mnoho poznatků a informací o tom, jak zvířata přečkávají zimní období a to nejen obratlovci, ale i bezobratlí živočichové.

Dovezl s sebou velkou sbírku stop lesní zvěře, ale i některých exotických zvířat, například lva, pro porovnání s ostatními u nás žijícími kočkovitými šelmami.

Všechny odlitky jsou jeho vlastní výtvory, některé získával i za velmi svízelných situací vysoko

v horách.

Jeho vyprávění s obrázky měli možnost vyslechnout jak žáci na budově E.Krásnohorské, tak na budově Škarabelova.

L.Babjaková, koordinátor EV

Foto zde

Share |
Zpět