Beseda o problematice šikany

04.11.2010 20:01

Ve dnech 2.11. a 4.11. 2010 se žáci prvního stupně zúčastnili besed, které řešily problematiku šikany. Celou problematiku dětem přiblížila paní kurátorka, která přispěla k tomu, že se ve třídách otevřelo téma šikany a děti si uvědomovaly, že mnoho problémů, které ve třídách vznikají se jich také týká a mohou svým postojem ovlivnit své spolužáky. Beseda probíhala v kamarádském a uvolněném prostředí. Paní kurátorka si s dětmi povídala o tom, jak by se k sobě měly chovat. Dětem se šikana ukázala na konkrétních případech a seznámily se s různými formami šikany. Žáci se sami učili poznávat rozdíly mezi šikanou a škádlením, vhodným a nevhodným chováním ke svým spolužákům. Besedy se vydařily, žáci pochopili podstatu šikany a naučili se šikaně bránit. Celá akce přispěla k prevenci sociálně patologických jevů.

                                                                                           Mgr. Lenka Hlavatá,

                                                                                        školní metodik prevence

Share |
Zpět