Besídka tříd 8.A a 8. B pro MŠ

19.12.2017 09:38

Vánoční svátky, čas na který se těší dospělí, ale především děti. Aby to čekání na Ježíška rychleji uteklo připravili si žáci 8. A a 8. B třídy pod vedením p. uč. Vonderčíkové a Žižkové pásmo básniček a koled pro děti MŠ K Hájku. Vystoupení se líbilo. Naši nejmenší zpívali koledy společně s velkými dětmi. Jako odměnu dostali perníčky, které upekla děvčata s p. uč. Babjakovou. Velkým dětem pak poděkovaly vřelým potleskem. Přejeme dětem, jejím rodičům, kolegům, kolegyním ZŠ a MŠ spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky. Foto zde

 

Mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce 2018.

 

Mgr. Romana Žižková

Share |
Zpět