Branný den v přírodě

05.11.2018 07:58

Ve středu 31.10.2018 absolvovali žáci naší školy branný den, který začal cvičným požárním poplachem spojeným s evakuací budovy naší školy.

Třídy se potom přesunuly do Frýdeckého lesa, kde na žáky čekalo plnění branných disciplín. Žáci postupovali v týmech  členitým terénem pouze podle zadaného směru a vzdálenosti s využitím buzoly.

Postupně plnili úkoly na stanovištích zdravovědy, topografie, hodu granátem na cíl a překvapením potom bylo stanoviště, na kterém žáci překonávali koryto potoka pomocí kladky na napnutém laně.
Vyvrcholením branného dne byla oblíbená střelba ze vzduchovky.

Žáci i učitelé si branný den užili i díky krásnému slunečnému počasí. Poděkování patří rovněž všem asistentům a učitelům, kteří pomáhali s organizací a postarali se o plynulý průběh jednotlivých disciplín na stanovištích.

Foto: Mgr. Marcela Vonderčíková

Text: Ing. Tomáš Světlý

Foto zde.

Share |
Zpět