Čtení mě baví

19.04.2011 16:41

Dne 25. 3. 2011 byl ve 2., 3. a 4. roč. ZŠ Naděje ve Frýdku-Místku realizován program Čtení mě baví, který byl pod vedením Mgr. Šárky Brandové z PPP ve Frýdku – Místku.

Jednalo  se o prožitkovou formu práce s celou třídou , kde si všichni žáci společně vyzkoušeli  nové náměty pro výuku čtení, psaní a výtvarné výchovy s využitím prvků dramatické výchovy. Následně byly pedagogům poskytnuty náměty pro výuku čtení. Žákům se tato netradiční výuka aktivního poznávání velmi líbila .

                                                                                Mgr. Lenka Závorková

Share |
Zpět