Den požární bezpečnosti

15.03.2015 21:39

Den požární bezpečnosti

Dne 12.3. 2015 se v rámci akce „Den požární bezpečnosti“ uskutečnila exkurze se členy hasičského záchranného sboru. Žáci se seznámili se základními zásadami v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva směřujícími zejména k předcházení vzniku požárů. Prohlédli jsme si vybavení hasičského auta a vyzkoušeli jsme si některé činnosti hasičů. Akce se vydařila, těšíme se na další spolupráci.

Foto zde a taká zde.

Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence

Share |
Zpět