Dopravní výchova

25.10.2015 22:19

V říjnu se žáci na prvním stupni zúčastnili besed, které byly zaměřené na dopravní výchovu a bezpečnost žáků v silničním provozu. Žáci čtvrtého ročníku se vydali na dopravní hřiště. Pod vedením příslušníků Městské policie si vyzkoušeli své znalosti a dovednosti v oblasti dopravní výchovy určené žákům základních škol. Seznámili se s dopravními značkami, s pravidly silničního provozu a osvojili si základy zdravovědy. Vyzkoušeli si i jízdu na jízdním kole, samozřejmě s použitím cyklistické přilby.

Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence

Fotografie zde.

Share |
Zpět