Ekologické aktivity v měsíci dubnu

03.05.2016 19:29

V tomto měsíci proběhlo na naší škole několik zajímavých aktivit vztahujících se k přírodě.
1. Celý měsíc probíhal projekt " Květ, květenství a barvy květu". Zapojily se všechny třídy, které si v různých hodinách připomínaly význam květu, rozdíl květ-květenství, stavbu květu, barevnost a rozmanitost květů.
Výstavka posloužila k poznávání jarních květin, pomocí mikroskopu jsme si prohlédli pylová zrnka, učili jsme se pojmenovávat jednotlivé části květu. Zjistili jsme, že ne všechny rostliny mají jeden květ, ale vytváří různá květenství. Naše výtvarné práce jsou velmi zdařilé. Nesměly také chybět vycházky, abychom mohli květiny vidět přímo na stanovištích a v jejich přirozeném prostředí.

2. Všechny třídy na ul.E.Krásnohorské se zúčastnily vycházek s pracovnicemi přírodovědného oddělení Muzea Beskyd. Během dopoledne vždy daná skupina prošla část Naučné stezky Frýdecký les a plnila úkoly podle pracovního listu. Opět jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z rostlinné i živočišné říše.

3.V tomto měsíci nesměla chybět oslava svátku Země jako planety. Tentokrát se Den Země slavil v prostorách Muzea Beskyd. Prohlédli jsme si stálou expozici Příroda Beskyd, výstavu o vydře "Čus vydrus!", soutěžili ve znalostech o naší planetě.

Koordinátor EV L.Babjaková

Foto zde.

Share |
Zpět