Environmentální výchova - 1. stupeň ZŠ Naděje Frýdek-Místek

23.03.2010 15:12

V rámci environmentální výchovy se v prvních až pátých ročnících uskutečnila

soutěž, jejímž úkolem bylo zjistit, zda mají žáci těchto tříd přehled o třídění odpadu.

Tento námět mohli zpracovat dle svých schopností a za vedení učitelů tvořit.

Výsledkem byl plakát na téma tříděného odpadu nebo výrobek z plastů,

plakáty a výkresy na toto téma nás ujistily, že žáci z naší školy vědí,

jak třídit odpad. Na následující fotodokumentaci se můžete sami přesvědčit.

                                            foto výrobků :

Ve Frýdku –Místku 15.3.2010        ¨               Mgr.Miroslava Červenková

                                                                       koordinátor EVVO

Share |
Zpět