Exkurze Frýdecká skládka

17.09.2014 22:32

Dne 17.9. 2014 se žáci 7.B, 9.B a 9.C třídy vypravili se svými třídnímí učiteli a asistenty pedagoga na exkurzi na Frýdeckou skládku, která sídlí na Panských Nových Dvorech. Pracovník skládky, pan Jiří Fiala, nás uvítal v ekologické učebně, shlédli jsme velice poutavý film o chodu a jednotlivých střediscích Frýdecké skládky. Na jednotlivých fotografiích nám vysvětlil zakládání a plnění skládky odpadem. Pak jsme se vydali do terénu, míjeli jsme příjem odpadů, kde se auta váží, středisko suti a stavebního odpadu. Vzhledem k rozbahněnému terénu jsme nemohli vystoupat na vrcholek skládky. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u jímek se skládkovou vodou, kde se šířil nepříjemný zápach. Ale tak to je, když odpadky tlejí.
Všichni jsme si uvědomili, jak důležité je třídění odpadů, které se dále recyklují. Neboť toho, co končí na  Frýdecké skládce je stále obrovské množství.

Fotky zde

Zapsala: Ing. Luba Babjaková, koordinátor EV

Share |
Zpět