Žáci 1. a 2. stupně ZŠ na Frýdecké skládce, a.s.

02.10.2020 12:17

Naši žáci se již druhým rokem zapojují do vzdělávacího programu Tonda obal, který je vede ke správnému nakládání s odpady. A protože se rádi vzdělávají prostřednictvím vlastní zkušenosti a chtěli se dozvědět, co se s odpady děje poté, co je sběrná auta odvezou ze sběrných míst, přivítali možnost zúčastnit se exkurze na Frýdeckou skládku, a.s.

Děti nejdříve v Centru vzdělávání besedovaly se školitelkou paní Ing. Evou Samešovou a zhlédly krátký film o Frýdecké skládce. Poté se v jejím doprovodu vydaly na prohlídku samotného tělesa skládky. Tady je překvapila nejen jeho rozlehlost a výška, ale podivovaly se, že ačkoli se sem sváží komunální odpad z města Frýdku-Místku a dalších asi 18 obcí regionu, nevydává ta spousta odpadu žádný nepříjemný zápach. Jen v sekci vyčleněné pro svoz dřevní hmoty děti cítily charakteristický dřevitý pach. Největší zájem vzbudila samozřejmě svozová technika a  hlavně kompaktor, tedy stroj, který zajišťuje redukci objemu odpadu na skládce. Děti také viděly nově zakládané místo skládky, kde si mohly spojit poznatky z besedy o zásadách zakládání skládky se skutečností.

Mgr. Renáta Čerňáková, koordinátor EVVO

foto zde

Share |
Zpět