Informace k zápisu do Mateřské školy Naděje na školní rok 2010/2011

30.03.2010 19:33

Zápis do MŠ Naděje, K Hájku 2972, Frýdek – Místek se koná ve dnech 20. – 21.4.2010 v době od   8.00 do  16.00 hod.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií :

děti se speciálními vzdělávacími potřebami

sourozenci dětí docházejících do mateřské školy

děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

děti zaměstnaných rodičů přihlášené k celodenní docházce

děti rodičů, kteří se nacházejí ve složité sociální situaci

ostatní děti

 

Počet volných míst :

6 dětí ve speciálních třídách

9 dětí v běžných třídách

 

Dne 22.3.2010                                                                 Mgr. Lenka Nakládalová, vedoucí učitelka MŠ 

Share |
Zpět