Informace k zápisu do MŠ

04.04.2012 20:00

Zápis do mateřské školy Naděje, ul. K Hájku 2972, proběhne ve dnech 24. a 25. 4. 2011 od 8.00 do 16.00 hodin.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

  • děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  • sourozenci dětí docházejících do ZŠ a MŠ Naděje
  • ostatní děti dle věku (seřazení dle dat narození) – přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst v   mateřské škole

K zápisu si přineste rodný list dítěte. Žádost o přijetí obdržíte přímo u zápisu spolu s tiskopisem pro dětského lékaře.

Mgr.Lenka Nakládalová, vedoucí učitelka MŠ 

Share |
Zpět