Informace k zápisu do MŠ Naděje...

07.04.2011 08:10

Zápis do MŠ proběhne ve dnech 12. a 13. 4. 2011 od 8.00 do 16.00 hodin.

Děti jsou přijímány do MŠ na základě zápisu vyhlášeného Magistrátem města Frýdek – Místek, do tříd speciálních celoročně na doporučení dětského lékaře a školského poradenského zařízení. O zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy, která může stanovit zkušební dobu 3 měsíců.

Zpravidla jsou přijímány děti od 3 do 6 let.

Přijaty mohou být pouze děti, jejichž zákonný zástupce doloží potvrzení, že se dítě podrobilo povinnému očkování (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

- děti se speciálními vzdělávacími potřebami

- děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

- sourozenci dětí docházejících do ZŠ a MŠ Naděje

- ostatní děti dle věku (seřazení dle dat narození) – přijímány budou děti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst v   mateřské škole

           Lenka Nakládalová, vedoucí učitelka MŠ 

Share |
Zpět