Informativní schůzka - volba povolání

21.10.2013 18:28

Dne 21.10. 2013 se uskutečnila informativní schůzka, která byla určena rodičům vycházejících žáků. Výchovná poradkyně předala všechny potřebné informace o přijímacím řízení na střední školy. Seznámila rodiče s nabídkou studijních a učebních oborů, předala seznam akcí, které přispějí ke správné volbě budoucího povolání.

Mgr. Lenka Hlavatá, výchovná poradkyně  - volba povolání

Share |
Zpět