Jarní pobyt v přírodě

07.05.2015 08:30

Dne 7.5.2015 proběhl na naší škole jarní pobyt v přírodě. Jaro, které nás letos všechny překvapuje svými výkyvy v počasí, jsme chtěli prožít všemi smysly. Na louce, v lese, u řeky nebo rybníka jsme měli najít co nejvíce jarních lučních květin a bezobratlých živočichů, zejména hmyzu, který je navštěvuje hlavně z důvodu opylení. Podívejte se, co se nám podařilo pozorovat a zkoumat, jak z rostlinné tak z živočišné říše. Fotky zde.

L.Babjaková, koordinátor EV

Share |
Zpět