Karneval ŠD El. Krásnohorské

24.02.2023 09:39

Na Popeleční středu jsme zhřešili a uskutečnili po dlouhé odmlce karneval. Děti vzaly velmi zodpovědně do svých rukou výběr a přípravu karnevalových masek a kostýmů. Mnozí rodiče donesli bohaté pohoštění a sponzorské dary, a za to jim patří velké dík! A proto místo půstu a pokání si děti naplnily bříška dobrotami a vyřádily se při různých hrách, soutěžích a tanečních kreacích. Na závěr všechny děti dostaly pochvalu za krásnou masku a balíček s drobnostmi. Už nyní se těšíme na další společnou zábavu.

Foto zde.

Share |
Zpět