Kyberšikana

28.02.2012 17:13

V měsíci únoru se v rámci výuky uskutečnily besedy, které byly určené žákům šesté a deváté třídy. Žáci získali nové informace o dané problematice. Bylo jim vysvětleno, že cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to jednání úmyslné, nepřátelské, které se obvykle opakuje a oběť takového jednání se nemůže účinně bránit. Dětem byly popsány jednotlivé typy kyberšikany a pomocí konkrétních životních příběhů jim pedagog vysvětlil, kde až může skončit „nevinné chatování“.

                                                            Mgr. Lenka Hlavatá, školní metodik prevence

                      

Share |
Zpět