Metodické centrum Naděje

19.05.2010 22:06

Dne 1.3. 2010 se ve škole sešli již po několikáté pedagogové zapojeni do Projektu FM Education na schůzce Metodického centra. 3 týmy si navzájem předvedly již vytvořené Pracovní listy pro žáky a Metodické listy pro učitele těchto výstupů Svět poznání žáků s handicapem- Jak pracuje moje tělo, Komunikace žáka Základní školy praktické v cizím jazyce- Začínáme mluvit anglicky a jeden výukový materiál zpracován pro práci s Interaktivní tabulí- Rozvoj senzomotorických dovedností žáků s autismem- nácvik koordinace zraku a motoriky. Po dopracování výstupů se  začnou ověřovat od září 2010 ve výuce Anglického jazyka v ZŠ praktické, v Našem světě v ZŠ a ZŠ praktické a v Psaní u žáků s autismem.

Mgr. Iveta Chlebková, asistent koordinátora 

Share |
Zpět