Návštěva Služebny Městské policie tříd III.A a IV.A

04.04.2017 19:43

V úterý 4.4.2017 žáci třídy III.A a IV.A navštívili Služebnu Městské policie ve Frýdku na ul. T.G. Masaryka. Dozvěděli se, jak vypadá uniforma strážníka, jaké používá dopravní prostředky, za které přestupky uděluje pokuty, kdy ho můžeme požádat o pomoc. Jak se máme chovat jako chodec, cyklista a účastník silničního provozu. Shlédli kamerové pracoviště policie, které dohlíží na naši bezpečnost v celém městě. Žákům se na služebně líbilo a ví, jak se zachovat v určitých situacích. Foto zde

Mgr. Iveta Chlebková

Share |
Zpět