Podzimní den v přírodě 26.10.2010

31.10.2010 11:18

Přestože nám počasí nepřálo, celá škola trávila tento den v podzimní přírodě. Plnili jsme úkoly EVVO – celoškolní projekt nazvaný PODZIM – STROMY V MÉM OKOLÍ.  Zahráli jsme si na Popelky, naučili jsme se poznávat nejznámější stromy a jejich plody.

Snažili jsme se rozpoznávat stáří zkoumaných stromů. Zkoumali jsme kmen, větve a tvar koruny . Pořídili jsme si otisk kůry stromů pomocí papíru a voskovek. Ukázali jsme si poškození stromů / např. ulomení větrem, kroupami, člověkem apod./.Hledali jsme zda se v okolí vyskytují nějací živočichové.

Rovněž jsme si nasbírali přírodniny na výstavku ve škole a na vytvoření různých výrobků. Po návratu do školy jsme společně kreslili nebo tvořili stromy. Zážitky z tohoto dne najdete ve fotogalerii.

 

                                                           Zpracovala: Mgr. Miroslava Červenková

                                                                               koordinátorka EVVO

                                                                               odloučené pracoviště El.Krásnohorské

 

                                                         

Share |
Zpět