Tonda obal na cestách

26.10.2021 07:55

Ve čtvrtek 14.10. proběhl na naší škole napříč všemi ročníky vzdělávací program společnosti EKO - KOM. Akce byla zaměřená na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Žáci se dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů. Dobrý návyk třídit upevňujeme u našich žáků každý den, protože papírový a plastový odpad ze tříd končí v krabicích s tříděným odpadem a poté je vynášen do příslušných kontejnerů.

Mgr. Renáta Čerňáková, koordinátor EVVO

Foto zde ...

Share |
Zpět