Ukliďme Česko

19.09.2023 17:32

V pátek 15. září 2023 se škola již tradičně zapojila do celorepublikové akce Ukliďme Česko (hlavní podzimní úklidový den pro dobrovolníky byl stanoven na sobotu 16.9.2023). Žáci se svými učitelkami, učiteli a za přispění všech paní asistentek vyrazili do Frýdeckého lesa, aby uklidili po lidech, kterým není zatěžko odnést do lesa pytel s odpadky, starou pneumatiku nebo tam jen tak odhodit sáček od svačiny nebo prázdnou krabičku od cigaret.

Žáci projevili velkou odvahu a chuť uklízet a akci si očividně užívali.

Velké poděkování patří také všem rodičům, kteří své děti v úklidu podpořili, vybavili je vhodným oblečením a pro akci vyjádřili pochopení.

Mgr. Renáta Čerňáková - koordinátor EVVO

Foto zde.

Share |
Zpět