Úspěch ve výtvarné soutěži

28.02.2015 21:53

Často naši žáci kreslí obrázky do nejrůznějších soutěží. Druhý rok jsme se zapojili do soutěže "O pohár čeladenské ovečky". A opět byli naši žáci úspěšní. Po zaslání a vyhodnocení prací porotou jsme byli dne 27.2.2015 pozváni na vernisáž a předání cen žákům naší školy. Ze 118 výkresů z 12 škol byly vybrány i tři práce děvčat, která se úmístila na třetích místech ve dvou kategoriích. A již nebudu napínat a prozradím jména: Simona Wajdová ze 4.A, Daniela Brožková a Marie Michalková ze 7.B. Prožili jsme příjemné dopoledne v prostorách čeladenské školy. Děvčata byla odměněna diplomem a věcnými dárky. Jako škola jsme obdrželi čestné uznání za všechny zaslané výtvarné práce.
Nezbývá než popřát škole a všem žákům mnoho nápadů, rozličných technik pod vedením učitelů a chuti zůčastnit se výtvarných soutěží, kterých je během roku pěkná řádka.
L. Babjaková, třídní učiteka 7.B

Fotky zde

Share |
Zpět