Volby do školské rady na období 2012-2014

14.11.2011 09:06

Vážení zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci,

v souladu s § 164 školského zákona a volebního řádu schváleného RM  FM oznamuji konání voleb do školské rady ZŠ a MŠ Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562.

Termín konání: 21.11. 2011 od 8,00hod. do 17,00hod. ve tř. X.C - budova Škarabelova, tř. IX.B- budova 9.ZŠ.

Volby jsou součástí konzultačních schůzek pro rodiče. Volební lístky budou k dispozici na tř. schůzkách.

Kandidátní listina zákonných zástupců:    1.Paní Věra Dvorská

                                                                    2.Paní Markéta Imričková

                                                                    3.Bc. Petra Senčíková

                                                                    4.Mgr. Věra Miklicová

                                                                    5.Paní Monika Zrunová

Kandidátní listina pedagogů:     1.Mgr. Iveta Chlebková

                                                    2.Mgr.Miroslava Červenková

                                                    3.Bc. Jindřich Šenekl

                                                    4.Mgr. Iveta Uvirová

                                                    5.Mgr. Vlasta Jalůvková

PaedDr. Dana Zemánková,ředitelka školy

Share |
Zpět