Zápis do 1. tříd...

08.01.2012 20:55

Základní škola a mateřská škola Naděje

Frýdek – Místek, Škarabelova 562

www.specskolynadeje.cz

 

Vyhlašuje

Zápis do 1. tříd

základní školy, základní školy praktické a speciální

6. a 7. února 2012 od 13:00 – 17:00 hod.

budova Škarabelova 562

s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte

 

Nabízíme

Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola porozumění  

pro 1.-9. ročník

dětem zdravým nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání zajišťují moderními vyučovacími metodami

erudovaní pedagogové a asistenti pedagoga.

Dále nabízíme

Individuální a skupinové cvičení žáků,

logopedii, canisterapii, zájmové vzdělávání ve školní družině,

školní stravování a dopravní službu žákům.

Spolupracujeme

Se speciálně pedagogickými centry, s pedagogicko-psychologickou poradnou.

 

Share |
Zpět