Vzdělávání pedagogů...

02.03.2010 22:16

Vzdělávání pedagogů

V rámci projektu FM Education , do kterého je zapojeno 7 pedagogů ZŠ , vznikají 3 inovativní metodiky pro učitele a pracovní listy pro žáky a také metodika pro práci s interaktivní tabuli pro žáky s autismem.

V prosinci 2009 škola získala díky projektu první  Interaktivní tabuli, počítače a notebooky.

Dne 25.1.2010 se zúčastnili všichni pedagogové za ZŠ a někteří z MŠ základního proškolení z obsluhy a použití Interaktivní tabule. Školení provedl p. Hriško z firmy, která tabuli instalovala.

Dne 29.01.2010 v době pololetních prázdnin žáků se všichni pedagogové ZŠ zúčastnili vzdělávání Sborovna – na téma Interaktivní tabule v práci speciálního pedagoga, které jsme si objednali u KVIC Nový Jičín. Pedagogové si prakticky vyzkoušeli variabilní funkčnost, kterou umožňuje používání  interaktivní tabule. Dozvěděli se o možnostech, ze kterých mohou vycházet při  tvorbě přípravy vlastních  hodin výuky.

Praktický workshop pod vedením lektora Mgr. Martina Moravce byl  velmi přínosný a i poslední nedůvěřivec z pedagogického sboru je snad nyní ztotožněn s využitelností tabule pro výuku s našimi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Iveta Chlebková

asistent koordinátora 

Share |
Zpět