Zábavné dopoledne

15.05.2010 11:45

Na pátek 14.5. byl naplánovaný pro žáky naší školy jarní pobyt v přírodě. Bohužel počasí nám nepřálo, ale dobrá nálada nás neopustila. Paní učitelky pro nás připravily pestrý a zajímavý náhradní program. 

Hned první hodinu děti ze třídy II.A zahrály všem spolužákům ve škole pohádku O slepičce Pepičce. Na toto představení si sami vyrobily masky zvířátek a celou pohádku pilně nacvičily. Pustili jsme si také film o přírodě, hmyzu, rostlinkách a životě včel. Když se počasí trochu umoudřilo, mohli jsme na procházku.

Stihli jsme navštívit i výstavu „Železniční modely aneb pára na kolejích“ v Muzeu Beskyd, kde jsme viděli historické vláčky , moderní rychlovlaky-Pendolino, City Elefant i funkční kolejiště.

Prvňáčci si ve třídě uspořádali sportovní soutěž „Honbu za pokladem“, při které plnili úkoly např.hod míčkem, přeskok a podlézání překážkové dráhy, chůzi podél lana. Zkrátka nikdo se tento den nenudil, však posuďte sami a koukněte do fotogalerie. 

  
Jarního sluníčka jsme se sice nedočkali, ale dnešní den byl přesto SUPER !    Mgr.Iveta Uvirová                                             
                                                                             

Share |
Zpět