Zápis do 1. tříd

12.01.2015 08:19

Základní škola a mateřská škola Naděje
Frýdek – Místek, Škarabelova 562

Vyhlašuje zápis do 1. tříd

2. a 3. února 2015 od 13:00 – 17:00 hod.
budova Škarabelova 562

s sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte,
zprávu nebo doporučení školského poradenského zařízení

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
stáhnout zde


Nabízíme
Vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Škola porozumění  
pro 1.-9. ročník
dětem zdravým nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vzdělávání zajišťují moderními vyučovacími metodami
erudovaní pedagogové a asistenti pedagoga.
Dále nabízíme
Logopedii, canisterapii, zájmové vzdělávání ve školní družině,
školní stravování.
Dopravu imobilních žáků.
Spolupracujeme
Se speciálně pedagogickými centry, s pedagogicko-psychologickou poradnou.


      Využijte
Den otevřených dveří

dne 20. ledna 2015
s projektovým dnem
Ul. Škarabelova 562         8:00- 15:00 Z pohádky do pohádky
Ul. El. Krásnohorské 139    8:00- 15:00 Zvířata v lese
Ul. K Hájku 2972        8:00- 12:00 Z pohádky do pohádky

Share |
Zpět