Zhodnocení adaptačního pobytu

14.06.2010 16:18

V rámci projektu ESF FM Education jsme se s žáky účastnili Adaptačního pobytu v Hotelu P. Bezruč v Malenovicích. Dne 2. 6. 2010 odjelo v 10:00 od školy 15 žáků a 4 pedagogové. Rodiče nám zamávali na rozloučenou a my jsme se vydali na třídenní pobyt, za doprovodu obrovského deště. Někteří žáci vyjeli poprvé sami bez rodičů.

Ve škole jsme žáky na pobyt připravovali a ti jeli se svými pedagogy.

Cestou k hotelu jsme projížděli překrásnou krajinou v Malenovicích a dětem se stoupáním do vrchu k hotelu, stoupalo i nadšení pro tuto akci, jen kdyby přestalo pršet. Měli jsme připravenou v programu i mokrou variantu.

Po přihlášení na recepci v hotelu, se žáci ubytovali na pokojích, vybalili si své věci a vyzdobili si kartu s obyvateli svého pokoje, kterou jsme nalepili na dveře, pro lepší orientaci na 3. patře. Nebydleli jsme vedle sebe, ale měli jsme mezi našimi pokoji ubytovány další hosty hotelu. V poledne jsme se všichni těšili na oběd. Někteří byli poprvé v restauraci a příjemná obsluha studentů-učňů, nás mile překvapovala. Po obědě jsme trávili odpolední klid na pokojích, četli jsme si, hráli hry, povídali si nebo jen tak odpočívali. Po odpoledním klidu jsme se oblékli do deštivého počasí, vybaveni pláštěnkami, deštníky a gumáky a vyrazili jsme prozkoumávat okolí, které znala jen jedna p. učitelka. Venku byly mraky a mlha, takže nebyl rozhled a my jsme se vydali do neznáma. Zamířili jsme po silnici dolů směrem ke Korýtku s pramenitou vodou, cíl jsme první den neviděli, protože po lijácích tekla z lesa proudem voda a všichni neměli gumáky. Změnili jsme trasu a zašli jsme se podívat k hotelu Poma, který není v provozu, ale viděli jsme sjezdovku v letním provedení. Kousek od sjezdovky jsme minuli Pension a došli jsme k jízdárně. Vítali nás dva dřevění vojáčci, u kterých jsme se vyfotili a šli jsme se k ohradám podívat na volně pasoucí se koně. Plní dojmů z pozorování okolní přírody, lesa, tekoucích bystřin stékajících z hor jsme se vrátili na hotel, kde jsme se převlékli a po svačině jsme vyrazili do hotelové tělocvičny. V tělocvičně jsme si zahráli různé hry a připravili si síly na Velký čtyřboj, který připravily p.učitelky. Dostali jsme soutěžní kartu a vyrazili po skupinkách měřit své síly. Disciplíny- trojskok, hod míčky do kruhu, přihrávka badmintonovou raketou, hod kroužky na cíl. Každá disciplína byla obodována, vše se sečetlo a byl vyhlášen a odměněn nejlepší sportovec. 1. místo Lucka Kmošťáková 213b., 2. místo Lukáš Hojda 111b., 3. místo Michal Chalachán 90b. Po soutěžích jsme se vydali na večeři. Po večeři jsme v salónku hráli hry a uspořádali večerní diskotéku s opravdovou pánskou a dámskou volenkou. Před večerkou na pokojích si ještě chvilku všichni sdělovali své dojmy z prvního dne adaptačního pobytu a pak už nebylo slyšet nic a všichni spali pod tíhou únavy a dojmů.

3.6.2010 po ranním budíčku jsme se všichni viděli na snídani, objevili jsme zase něco nového, byly pro nás připraveny tzv.švédské stoly, paní učitelky musely vysvětlit způsob stolování a všichni jsme se pustili do dobrot, které pro nás byly připraveny. Po snídani vedení programu převzali lektoři Pavel a Katka z Centra nové naděje a my jsme se pomocí her dozvídali spoustu věcí o sobě, celém kolektivu a životu ve škole. Po obědě a odpoledním klidu jsme pokračovali ve hrách týmových i ve dvojicích, vyráběli jsme, tvořili i tancovali, nikdo jsme neodmítli svého partnera a to je jen dobře. Klima naší školy je prima. K večeru jsme se vydali do lesa nad hotel, vytvořili jsme zvířátka z klacíků a přírodnin, vyhodnotili celý den a pak jsme se rozloučili s Pavlem a Katkou, kteří se nám celý den věnovali a šli jsme na večeři. Po večeři jsme měli večer plný společenských her. Usínali jsme s pocitem dobře prožitého dne a těšili se na příští noc už ve svém domovu.

4. 6. 2010 po probuzení do posledního dne našeho pobytu na hotelu jsme po snídani plnili přírodovědné úkoly s poznáváním živých rostlin rostoucích v okolí hotelu, ukázali jsme si na mapkách Beskydy a polohu našeho hotelu. Po vypracování pracovního listu jsme se občerstvili svačinou na lavičkách před hotelem, kde jsme mohli pozorovat protější kopce a místa kam se vydáme a vyzbrojeni do mokra (v noci byly opět bouřky a lijáky) jsme se vydali znovu ke Korýtku. U Korýtka jsme se ovlažili pramenitou vodou z hor, přečetli jsme si na naučné tabuli o Lysé hoře, podívali jsme se z mostu na vodopád, vysvětlili co znamená cedule Chráněná krajinná oblast Beskydy, přečetli z pomníčku, co se stalo s nepřízní osudu a vydali jsme se k hotelu. Již při první vycházce padaly dotazy:,, Proč jdeme do kopce ?", znalci hor odpovídali:,, Protože jsme na horách.“ Na hotelu jsme si sbalili všechny věci, uklidili jsme pokoje a jako nejlépe uklizený pokoj po celou dobu pobytu byl vyhodnocen Adam Baláž a Adam Mitáš. Snědli jsme poslední oběd. Po obědě jsme se vyfotili na rozloučenou před hotelem, zamávali a vydali se autobusem ke škole. Při vystupování z autobusu jsme si zazpívali Sláva nazdar výletu ……, před školou jsme před čekajícími rodiči vyhodnotili celý pobyt, žáci byli odměněni pamětním listem, medailí a drobností. Po přivítání s rodiči se všichni rozešli do svých domovů nabiti zážitky a dojmy.

Jako vedoucí adaptačního pobytu musím všechny účastníky pochválit za vzorné chování na hotelu, vztahu k dospělým a k sobě navzájem.

Děkuji také pedagogům Mgr. Hudcové R., Mgr. Romanové M., Mgr. Schaferové J., kteří pro žáky připravili zajímavý program. 

Fotky najdete ve fotogalerii.

Mgr. Iveta Chlebková             

Share |
Zpět