Červen 2012- Závěrečný meeting Španělsko

Červen 2012- Závěrečný meeting Španělsko


      V rámci projektu Comenius ve dnech 4.- 8. 6. navštívili 4 pedagogové naší školy Španělsko. Cílem naší cesty bylo město Zaragoza, kde se sešlo celkem 25 pedagogů z šesti států Evropské unie (Turecko, Estonsko, Litva, Polsko, Česká republika a Rumunsko).
     První den jsme si měli možnost prohlédnout „Speciální centrum Oliver“, které zaměstnává klienty se zdravotním postižením. Poté jsme navštívili „Centrum Sonsoles“ – místo, kde lidé s mentálním postižením bydlí i pracují. Centrum je moderně vybaveno, viděli jsme tělocvičnu a místnosti pro rehabilitaci, bazén, statek s domácími zvířaty a dílny, kde klienti vyrábějí různé výrobky. Prohlídka obou center byla pro nás velmi přínosná a inspirativní. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do Pyrenejí k jezeru Panticosa. Zde nás přivítaly nádherné přírodní scenérie s vodopádem a krásným jezerem.

     Druhý den jsme navštívili historickou vesničku Ainsa s typickými kamennými domy. Poté jsme se prošli do „Gradas de Soaso“ v národním parku Ordesa. Ve večerních hodinách jsme se vrátili zpět do Zaragozy.

     Třetí den jsme uskutečnili prohlídku překrásného města Zaragozy, viděli jsme moderní část města s nově vybudovanými budovami, ve kterých se v roce 2008 konalo Expo i historické jádro města v čela s palácem Aljaferia, s katedrálou San Salvador a bazilikou El Pilar.  Odpolední program byl  zaměřen  na  dokončení enviromentálních aktivit a prezentaci jednotlivých škol.

     Čtvrtý den jsme měli možnost důkladně si prohlédnout hostitelskou školu v Zaragoze, která se věnuje vzdělávání 103 žáků s různým stupněm zdravotního postižení. Prohlédli jsme si jednotlivé třídy, konzultovali jsme metodiku výuky a vzájemně jsme se inspirovali. Velmi jsme ocenili speciální třídy pro multisenzoriku, rehabilitaci a  logopedii. Další část dne bylo vysazování národních stromů na školní zahradě. Poté jsme se se všemi účastníky rozloučili v centru města Zaragoza.

      Poslední den jsme strávili cestováním ze Španělska do České republiky.

Děkujeme milému průvodci Miguelovi, učitelům a žákům školy i všem zahraničním partnerům za zajímavé a přínosné setkání ve Španělsku. Foto zde.


               Kateřina Pindlová

Share |