Duben 2011 - návštěva Maďarské republiky

Duben 2011 - návštěva Maďarské republiky

       V rámci projektu Comenius se v dubnu 4 pedagogové naší školy zúčastnili 4 denní návštěvy Maďarské republiky. Cílem naší cesty bylo město Csorna, škola Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola. Škola je pro děti a žáky ve věku od 4–24 let. MŠ, ZŠ a SŠ pro žáky s různými handicapy, s problémy v chování a učení. Žáci po dostudování základní školy mohou pokračovat v učebním oboru, např. švadleny, zahradníci nebo pekaři. Škola má 150 žáků. Dále je zde pro školní i mimoškolní žáky dána možnost docházet na kurzy jako např.: dramatická výchova, komunikační kroužek (ve smyslu logopedie) a kurz zlepšování matematických schopností. Cílem je naučit žáky co největší samostatnosti až opustí brány škol. Spolu s námi do MR dorazil i čtyřčlenný tým z Turecka, z Ankary.

          Hned první den naší návštěvy jsme se seznámili s vedením hostitelské školy a poté jsme se všichni vydali na večerní prohlídku města.

          Druhý den ráno jsme strávili ve škole, kde jsme prezentovali naši zemi, školu a již splněné úkoly v tomto projektu. Dopoledne jsme s žáky a jejich učiteli připravovali langoše, které jsme poté s chutí snědli. Po vydatné svačině jsme byli provedeni školou, byly nám ukázány učebny IT, šicí dílny, logopedie, temná místnost, spinning room a jejich obrovská tělocvična. Všude mají moderní vybavení, převládá praktičnost a hlavně bezpečnost. Ale nutno podotknout, že třídy jsou na počet žáků velmi malé. V odpoledních hodinách jsme se vydali do hlavního poutního místa MR – Pannonhalma. Je to benediktinské arci-opatství sv. Martina. Založeno bylo na konci 10 st. knížetem Gejzou. Klášter je od roku 1996 zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Na konci dne byl pro nás připraven guláš vařený učiteli hostitelské školy a na odreagování jsme si zazpívali Karaoke.

          Na třetí den naší návštěvy byl naplánován výlet k Balatonu. Balaton je jezero rozkládající se v kotlině tektonického původu. V okolí Balatonu se také nacházejí vinice Badacsony. Jsou zde vína skvělé kvality díky výživné půdě a téměř přímořskému podnebí. Podle majitele vinic, zde nejčastějšími návštěvníky bývají právě turisté z ČR. Po cestě zpět jsme navštívili barokní zámek Festetics ve městě Keszthely, které leží na západním okraji severního Balatonu.

Poslední den ráno jsme se zapojili do projektové aktivity, kdy jsme společně s žáky a vedením školy zasadili pár stromků. Závěrem našeho pobytu bylo navštívení města Fertöd, kde se nachází nejvýznamnější rokokový palác Eszterházy. Bývá označován za maďarské Versailles. Bohužel v době naší návštěvy byla zahrada v rekonstrukci.

Tyto 4 dny byly velice přínosné. Poznali jsme, jak vypadá speciální školství v jedné ze škol v MR, krásu jejich země a také příjemný temperament tohoto národa.

Děkujeme celému vedení školy, učitelům a žákům za milé přijetí a budeme rádi, když se na jaře 2012 všichni setkáme v České republice, kdy ZŠ a MŠ Naděje bude hostit partnery ze 7 států.

                                                                                                                                                  Kateřina Principe Matušková

 

Fotografie můžete shlédnout zde.

Share |