Květen 2014 - Projektový den Comenius

Květen 2014 - Projektový den Comenius

Dne 2.5. jsme uspořádali v rámci Dne Comenius výuku o třídění odpadů. Žáci třídili různé materiály, které si sbírali po celý předchozí měsíc. Byl to papír, plast, CD, textil, korek, PET vršky, sklo. V pracovních listech se orientovali v nádobách do kterých se recyklovatelný odpad třídí. Vyvrcholením celého dne bylo vyrobit Model oblečení z recyklovatelných materiálů. Žáci se v modelech vyfotili a na závěr byla v budovách školy Škarabelova, El. Krásnohorské a k Hájku uspořádána výstavka, kterou mohou shlédnout rodiče.

Oblečení z recyklovatelných materiálů - prezentace v PDF zde.

Share |