Září 2012 - Mobilita ve Francii

Září 2012 - Mobilita ve Francii

Partnerská návštěva ve Francii
Ve dnech 4.10.-8.10.2012 se čtyři pedagogové zúčastnili zahajovacího pracovního a plánovacího meetingu ve Francii v partnerském městě Brest. Přijeli všichni partneři z pěti dalších škol. Nejprve se všechny školy prezentovaly videem nebo jinak. Představily pedagogy a žáky, které vyučují, způsob vzdělávání v dané zemi. Zpracování videa o naší škole sklidilo velký ohlas a odměnou nám byl nečekaný potlesk všech zúčastněných.
Předali jsme si propagační materiály o škole, městě, regionu odkud škola pochází. Společně jsme museli naplánovat další pracovní schůzky, které se budou konat každého čtvrt roku v jiné škole.
Připravili jsme si plán aktivit na první 4 měsíce, domluvili způsob komunikace mezi školami a koordinátory. Paní ředitelka francouzské školy nám umožnila prohlídku školy v době výuky.  Přivítali jsme se rodiči žáků, kteří pro nás upekli jejich tradiční lité buchty. Zapojili jsme se do workshopu spolu se žáky, které vedla ekologická organizace. V rámci poznávání jiných kultur jsme ochutnali rozličná typická francouzská jídla. Jedna z francouzských maminek představila pečení Creperií tzv. palačinek na slano či sladko. Navštívili jsme také další školu v okrajové části Brestu, která je Ekoškolou a úzce spolupracuje s naší partnerskou školou. Tam jsme shlédli žáky budované ekosystémy, jako rybníček, školní záhonky, školní sad a školní rostlinné arboretum.  V Brestu jsme navštívili Oceánium, obrovské pavilony skrývající vodu ze všech nadmořských šířek i výšek, zástupce ryb, rostlin a živočichů, kteří v ní žijí. Žáci zde mívají výukové lekce.
Po několika dnech strávených se zajímavými lidmi jsme odjížděli nabiti dojmy a začali jsme přemýšlet, jak se zapojíme s našimi žáky do projektu.

 

Více fotek zde

Mgr. Iveta Chlebková
Koordinátorka projektu
 

Share |