Poděkování firmám Lesy ČR, Baikal Logistics a Sdružení rodičů a přátel Naděje:

Poděkování firmám Lesy ČR, Baikal Logistics a Sdružení rodičů a přátel Naděje:
Školní rok 2016/2017 : Děkujeme:
  • firmě Lesy ČR, s.p. FM za finanční dar 50.000 Kč,
  • firmě Baikal Logistics, s.r.o. za finanční dar 35.000 Kč,
  • NNO Sdružení rodičů a přátel Naděje za příspěvek 30.000 Kč.
Tyto finanční dary napomohly modernizovat učebnu IT na odloučeném pracovišti El. Krásnohorské 139 v projektu "Modernizace PC učebny".
Pro žáky s handicapem byly zakoupeny 4 počítače značky HP s operačním programem Windows 8 a server značky HP s Windows Server 2012.
 
Díky novému serveru můžeme propojit všechny naše budovy a počítače. Žáci mohou využívat výukové programy, které jsou nainstalované na serveru. Učitelé mají opět přístup do školní matriky, která slouží k evidenci dat o našich žácích a také k tisku vysvědčení.
 
Nový server nám také umožnil připravit náročnou změnu ve vedení třídních knih. Od příštího školního roku budeme mít pouze elektronické třídní knihy. Fotky zde

 

Share |