Prazdroj lidem 2008 - projekt MŠ

Náš projekt s názvem Zkvalitnění sídlištního prostředí úpravou zahrady MŠ pro herní činnosti dětí zdravých s handicapovanými, s možností přístupu pro matky s dětmi. CÍL A POPIS PROJEKTU: Úprava terénu, oprava pískovišť, instalace průlezek, skluzavky, houpaček apod. Cílem je zlepšení kvality venkovního prostředí školy pro herní a pohyb. činnosti dětí zdravých a dětí s kombinovaným postižením a autismem a také zlepšení prostředí pro volný čas dětí v sídlištní zástavbě.

Share |