Únor 2013 - Den bez elektřiny

Únor 2013 - Den bez elektřiny

Dne 27.2.2013 a 28.2.2013 jsme ve škole a v rodinách žáků uspořádali Den bez elektřiny. Rodičům žáků jsme zaslali domů Dotazník s vysvětlením. Dne 27.2.2013 proběhl ve škole i v domácnostech žáků tzv. Běžný den ve spotřebě elektrické energie. Žáci V.B sledovali a zapsali spotřebu na budově Škarabelova. Spotřebu v domácnostech zaznačili rodiče do dotazníků. Druhý den 28.2.2013 jsme se snažili ve škole ušetřit elektrickou energii. Žáci V.B obcházeli třídy a celou budovu a upozorňovali na zbytečně zapnuté spotřebiče. Na závěr dne opět zaznamenali stav elektroměru. V domácnostech rodiče poznačili použití elektrospotřebičů. Z celkového počtu 110 zaslaných dotazníků se od rodičů vrátilo 53. Ve škole klesla spotřeba el. energie o 14 kWh.

Prezentace zde (PDF)

Share |