Archiv článků

Uspávání skřítků...

15.11.2010 22:11
  A byl podzim. Čas, kdy se většina skřítků a víl, ukládá k zimnímu spánku. Na trůn zasedla  víla Květinka, aby poděkovala svým pomocníkům za laskavou péči o naši krásnou přírodu. Rozloučila se všemi a pak společně tančili… V závěru se malí skřítci museli pořádně rozcvičit,...

Beseda o vztazích

14.11.2010 18:02
„Vztahy“ Dne 10.11. 2010 lektorka rodinné výchovy paní Lenka Diasová, Dis. uskutečnila besedu na téma „Vztahy“, která byla určena dětem druhého stupně. Paní lektorka svou besedu přizpůsobila specifickým potřebám našich dětí. Žákům vysvětlila, co jsou to vztahy, kde vznikají, jak nás ve...

Beseda o problematice šikany

04.11.2010 20:01
Ve dnech 2.11. a 4.11. 2010 se žáci prvního stupně zúčastnili besed, které řešily problematiku šikany. Celou problematiku dětem přiblížila paní kurátorka, která přispěla k tomu, že se ve třídách otevřelo téma šikany a děti si uvědomovaly, že mnoho problémů, které ve třídách vznikají se jich...

Podzimní den v přírodě 26.10.2010

31.10.2010 11:18
Přestože nám počasí nepřálo, celá škola trávila tento den v podzimní přírodě. Plnili jsme úkoly EVVO – celoškolní projekt nazvaný PODZIM – STROMY V MÉM OKOLÍ.  Zahráli jsme si na Popelky, naučili jsme se poznávat nejznámější stromy a jejich plody. Snažili jsme se rozpoznávat stáří...

Přírodovědný kroužek ŠD

25.10.2010 17:47
Podzimní les Dne 8. 10. 2010 zahájili žáci školní družiny pravidelnou činnost přírodovědného kroužku vycházkou do lesa na Panské Nové Dvory.Cílem akce bylo nejen pozorovat změny v přírodě, ale také to, jak člověk škodí nebo prospívá lesu. Během vycházky žáci sami poukazovali na věci,...

Turistický kroužek

19.10.2010 19:32
V sobotu 16.10. 2010 se turistický kroužek vydal na první výšlap po naučné stezce Frýdecký les. Celá trasa měla asi 7 km, členové kroužku prošli trasu podle orientačních značek a naučných tabulí, na kterých se dozvěděli mnoho o významu a funkcích lesa, ale také o houbách a dalších lesních...

Beseda se členy hasičského záchranného sboru

14.10.2010 18:09
V rámci programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ se v naší škole uskutečnila beseda se členy hasičského záchranného sboru. Děti se učily, jak přivolat pomoc v případě, že se dostanou do blízkosti požáru, jak mohou rozpoznat jiné hrozící nebezpečí a jak...

Návštěva divadelního představení v Nové scéně Vlast

13.10.2010 19:32
Dne 13. října děti z prvního stupně naší školy navštívily velmi hezké a poučné divadelní představení pohádky K. J. Erbena OBUŠKU Z PYTLE VEN. Přestože ji všichni známe z filmového zpracování, její divadelní  a muzikálová podoba se nám velmi líbila. Humor i napětí,...

Prosíme o podporu našeho projektu "Zahrada – centrum zdravého učení"...

02.10.2010 20:47
Dne 10. září 2010 proběhlo 2. zasedání Rady reprezentantů, na němž její členové posuzovali zaslané žádosti o příspěvek v rámci programu PRAZDROJ LIDEM. Posuzování těchto žádostí a následný výběr projektů postupujících do veřejného hlasování probíhalo pečlivě a zodpovědně. Rada reprezentantů dala...

Ředitelské volno pro žáky budovy Škarabelova 562

25.08.2010 21:23
Ředitelka školy sděluje , že uděluje  ředitelské volno podle Zákona č.563/2004 Sb.  - školský zákon, § 24, odst. 2  pro žáky budovy FM, Škarabelova 562 ve dnech od 1.9. 2010 do 7.9.2010. Školní rok 2010/11 bude pro žáky docházející na budovu Škarabelova 562 zahájen dne 8.9....