Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci.

Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech.

 

Naše projekty: