Domácí úkoly k procvičování učiva pro žáky jednotlivých tříd

Po dobu mimořádné situace uzavření školy z důvodu epidemie koronaviru zde budou vyučující zadávat pro žáky jednotlivých tříd úlohy k samostatnému procvičování učiva. Žáci jsou povinni tyto úlohy průběžně zpracovávat. Cvičení budou zkontrolována vyučujícím po ukončení mimořádné situace a opětovném otevření školy.
 
Pokyny pro žáky:

Po kliknutí na TABULKA S ÚKOLY najdeš stránku s tabulkami týdenních úkolů pro jednotlivé třídy. Najdi si na stránce aktuální tabulku úkolů pro svou třídu. V každé tabulce jsou uvedeny hlavní předměty a u nich cvičení, která vypracuj samostatně doma písemně do sešitu.

POZOR!
Tabulka bude 1x týdně, vždy v úterý, aktualizována. To znamená, že každé úterý budou do tabulky vložena nová cvičení v jednotlivých hlavních předmětech (cvičení z předchozího týdne budou smazána a měl bys je tedy mít už zpracované).

V případě potřeby můžou žáci dotazovat vyučujícího mailem po vyhledání kontaktu v seznamu.