Prominutí platby za družinu

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření škol od 11. 3. 2020 a tím přerušení provozu školní družiny rozhodla ředitelka školy o prominutí úplaty za měsíc duben 2020, květen 2020 a červen 2020.

Finanční částku u dětí, které školní družinu v následujícím školním roce:

  1. BUDOU navštěvovat, převedeme na úhradu úplaty za vzdělávání v měsíci září 2020 , říjnu 2020 a listopadu 2020. Částku za měsíc prosinec 2020  následně doplatíte v námi určeném termínu.
  1. NEBUDOU navštěvovat, vrátíme na základě vypsané žádosti, kterou Vám předá paní vychovatelka, nebo najdete zde.

Částka se bude vyplácet v hotovosti dne 8. 6. 2020 v době od 6 – 12 hodin na sekretariátu školy na ulici Škarabelova 562.